Plenair Deel

10:00 – 10:15u             Opening

Afbeelding: MartineDelfos

10:15 – 11:45u           In gesprek met kinderen 'Luister je wel naar mij?'
door Martine Delfos

Literatuur over gespreksvoering met kinderen bestaat nauwelijks. Spreken met kinderen is echter voor bijna iedereen een dagelijkse bezigheid en voor professionals een kernactiviteit. Desondanks is er tijdens opleidingen nauwelijks aandacht voor. In de plenaire lezing zal Martine meer vertellen over gespreksvoering met kinderen van verschillende leeftijden en wat hierbij allemaal komt kijken. Is het bijvoorbeeld handig om te praten en spelen tegelijk? Maar ook; welke vraagtechnieken zijn op welke leeftijd geschikt? En hoe schat ik de mentale leeftijd van een kind in?
Daarnaast zal zij ingaan op de communicatie met pubers. Pubers zijn meesters in communicatie, meedogenloos afstraffend als je niet echt in contact met hen treedt. Echt communiceren met pubers is dynamisch en verrijkend, maar je moet wel de juiste houding aannemen en de juiste toon aanslaan. Kortom een hele leerzame lezing met veel handvaten voor de praktijk!

Martine Delfos is een toonaangevende biopsycholoog, therapeut en docent. Daarnaast is ze auteur van verscheidene boeken over jeugdpsychologie, pedagogie en autisme, onder andere ‘Luister je wel naar míj?’ en ‘Ik heb ook wat te vertellen!’ (www.mdelfos.nl). Zij is opgeleid als wetenschappelijk onderzoeker, klinische psychologie, en is vervolgens in de praktijk gaan werken. Daar heeft ze langdurig ervaring opgedaan in het diagnosticeren en behandelen van kinderen, jeugdigen en volwassenen. Zij is onder andere gespecialiseerd in relatietherapie, autisme, seksueel misbruik, traumaverwerking en eetstoornissen.

11:45 – 12:45u           Netwerklunch

Deelsessie 1, 12:45 & 14:15

Afbeelding: Else

In gesprek met kinderen en ouders rondom kindermishandeling 'Van handelingsverlegen naar handelingsbrutaal' door Else Hofma Bergman

Ieder jaar worden in Nederland 118.000 kinderen mishandeld en deze cijfers nemen de laatste jaren niet af. Team Kim pleit voor een andere aanpak van kindermishandeling. Een aanpak waarbij het niet enkel draait om slachtoffers en daders, maar vooral om de toekomst van het kind en vroegtijdige signalering. Maar wat houdt deze aanpak in en hoe kan je deze kinderen het beste benaderen? Dat is wat ik jullie hoop bij te brengen in deze deelsessie. In deze interactieve workshop gaan wij een deel van een documentaire bekijken waarin ervaringsverhalen te horen zijn. Ook mijn eigen ervaringsverhaal zal ik met jullie delen, waarna we hierover in gesprek gaan. Waarom durven kinderen bijvoorbeeld niet te praten over wat hen overkomt? Wat heeft zo een kind nodig? Hoe kan jij je als hulpverlener het beste opstellen en welke vragen kan je stellen om verder te komen met het kind.

Else Hofma Bergman is pedagoog en ervaringsdeskundige en houdt zich vooral bezig met trauma behandeling en gedragsverandering bij kinderen. Ze heeft een eigen bedrijf waarbij ze coaching aanbied met paarden. Ook werkt ze als zelfstandige bij Team Kim en geeft daarnaast ook voorlichtingen over kindermishandeling bij andere organisaties zoals stevig ouderschap vanuit het NVJ.

Deelsessie 2, 12:45 & 14:15

Afbeelding: TinekeVanDenBerg

 In gesprek met kinderen rondom scheiding door Tineke van den Berg

Praten met kinderen en jongeren van gescheiden ouders. Dat is mijn werk. Tijdens de workshop laat ik zien dat niet alle kinderen van gescheiden ouders er hetzelfde in staan, ik maak een onderscheid in drie groepen kinderen. Het herkennen van die verschillende groepen helpt je als je met deze kinderen of jongeren praat en zeker als je ze ook ergens mee wilt helpen. Kinderen en jongeren hebben na de scheiding van hun ouders zelf een aantal taken uit te voeren. Ik vertel daar tijdens de workshop meer over. Die taken zijn namelijk direct een hulpmiddel om te praten over de scheiding. Er is tijdens de workshop ook tijd om samen te oefenen in het voeren van een gesprekje over de zogenaamde scheidingsmelding, het moment dat kinderen van hun ouders te horen krijgen (of niet hebben gekregen) dat zij gingen scheiden.

Tineke van den Berg is GZ-psycholoog kind & jeugd en orthopedagoog generalist. Zij is medeontwikkelaar van !JES het brugproject, en preventief programma voor kinderen en hun ouders om na de scheiding zo goed mogelijk met de veranderingen om te kunnen gaan. Zij is voor de rechtbank Overijssel ook bijzondere curator voor kinderen van gescheiden ouders. In haar eigen praktijk !JES jij en scheiden, werkt zij met kinderen en met ouders. Zij werkt daarbij samen met diverse professionals, zoals een systeemtherapeut, jeugdbeschermers, mediators en advocaten. Tineke van den Berg is auteur van het boek ‘ Praten met kinderen en jongeren bij scheiding, een handboek voor professionals ’. Dit boek is te koop tijdens het congres.

Deelsessie 3, 12:45 & 14:15

Afbeelding: MarjaHodes

In gesprek met ouders met een verstandelijke beperking door Marja Hodes

Wist je dat ouders met verstandelijke beperkingen met de juiste ondersteuning ‘goed genoeg’ ouder kunnen zijn? En dat een verstandelijke beperking op zich géén bepalende factor is voor falend ouderschap? Ouders met verstandelijke beperkingen vormen een kwetsbare groep ouders, die veel last hebben van bepaalde beelden die er in de samenleving over hen bestaan. Als je als ouder met verstandelijke beperkingen hulp nodig hebt, lig je meteen onder een vergrootglas. Vaak heb je geen andere keuze dan de hulp te accepteren. Waar gaan die hulpverleners zich tegenaan bemoeien? Praten ze met moeilijke woorden? Zijn ze wel te vertrouwen? Of komen ze gewoon je kind weghalen? Ouders met verstandelijke beperkingen vragen eerder om steun als de hulpverlener die ze over de vloer krijgen gelooft dat zij iets kunnen leren. In deze workshop hoor je de levensverhalen van ouders met verstandelijke beperkingen over hun ouderschap en ga je met hen in gesprek over wat hulpverleners beter niet of juist wel moeten doen.

Marja Hodes is orthopedagoog generalist/klinisch psycholoog en leidinggevende van het regioteam Diagnostiek en Behandeling van zorgaanbieder ASVZ. Marja werkt al meer dan 35 jaar met gezinnen met ouders met verstandelijke beperkingen en is in 2017 aan de VU Amsterdam gepromoveerd binnen het onderzoeksconsortium ‘Wat werkt voor ouders met verstandelijke beperkingen?’

Plenaire Afsluiting

Afbeelding: FrankVanMarwijk

15:45 – 16:45u                 Sprakeloze kindertaal door Frank van Marwijk

Wat vertelt de lichaamstaal van kinderen? Dekt de hand die zij voor haar mond houdt iets toe? Zegt zijn nerveuze gefriemel aan zijn oorlel dat hij iets achter houdt? Waarom kijkt zij je niet aan als zij iets tegen je zegt? Een houding of blik van een kind zegt meer dan duizend woorden. En hoe reageren wij daar op? Stelt onze lichaamstaal een kind op zijn gemak, of schrikken wij hem daar eerder mee af? In de opvoeding en het onderwijs heeft lichaamstaal een belangrijke rol. Kinderen leren vaak meer van de lichaamstaal van ouders, verzorgers, docenten en hulpverleners dan via het gesproken woord. Volwassenen zouden zich bewust moeten zijn van het effect van hun eigen gedrag op een kind. Als de huilende moeder van een jongen hem bezweert dat er ‘echt niets aan de hand is' kan hij daarvan behoorlijk in de war raken. Huilen betekent toch verdriet? Heeft hij het dan altijd fout gehad?

In de workshop sprakeloze kindertaal van Frank van Marwijk zal de communicatieve uitwisseling tussen kinderen en hun verzorgers centraal staan. Met onze lichaamstaal vertellen kinderen en volwassenen elkaar meer dan alleen met woorden. De lichaamstaal van kinderen onthult hun diepste geheimen en de lichaamstaal van volwassenen heeft meer effect op kinderen dan we beseffen.

Frank van Marwijk is Nederlands bekendste lichaamstaalexpert (www.lichaamstaal.nl). Zijn kennis van sociaalpsychologische inzichten combineert hij met scherpe observaties uit de praktijk. Frank van Marwijk is directeur en oprichter van Bodycom Lichaamscommunicatie, hét trainings- en adviesbureau op het gebied van lichaamstaal en non-verbale communicatie. Frank is een enthousiaste spreker en verzorgt inspirerende lezingen, in-company workshops en presentaties op congressen. Verder coacht hij mensen op het gebied van relatiemanagement en persoonlijke effectiviteit en is hij betrokken bij de traumabehandeling van vluchtelingengezinnen (ouders en kinderen) met een oorlogsverleden. Frank is auteur van onder andere de boeken: ‘Lichaamstaal’, ‘Lichaamstaal bij baby’s’ , 'Manipuleren kun je leren' , 'Het groot complimentenboek' en ‘Doe niet zo moeilijk, de kunst van het relativeren’.

16:45u                  Borrel

Terug naar de Aanmeldpagina.