Knoop
Scrabble

Verbinden!

Op vrijdag 6 oktober 2017 zal de eerste landelijke Basis Orthopedagogen Dag plaatsvinden, met als centraal thema ‘Verbinden’.

Waar de samenleving soms wat uit elkaar lijkt te vallen, willen wij zoeken naar de gemene deler die ons als professionals onderling, maar ook met onze cliënten, verbindt. In een bewogen tijd rondom de transitie, met gepaarde onzekerheden, is het belangrijk dat we ons als basis orthopedagogen sterk profileren. Het is daarom de hoogste tijd dat er een speciale dag komt voor de basis orthopedagogen in Nederland.

Het Netwerk Basis Orthopedagogen nodigt u daarom van harte uit voor deze dag op 6 oktober.
Het zal een dag worden waarin ruimte is om de verbinding op te zoeken met collegaprofessionals en inhoudelijk te verdiepen in relevante ontwikkelingen in het werkveld. Verschillende sectoren zullen vertegenwoordigd worden onder leiding van specialistische sprekers.  
 

Programma:

12.00                          Start met Lunch
13.00 – 13.10              Opening door het netwerk Basis Orthopedagogen
13.10 – 13.20              Update door Marlies Post vanuit het NVO-bureau
13.20 – 14.00              Plenaire Inleiding 'Interculturele Communicatie' door Drs. Hamza Akkar
14.10 & 15.20:            2 Deelsessie rondes, keuze uit 2 van de 4 (15.10-15.20 Wissel):

- Tamar Schukkink 'Jongeren met een licht verstandelijke beperking: een klasse apart'
- Tijl Koenderink 'Talentbeleid binnen passend onderwijs'

- Femke van Trier-Klijnstra 'Meeleefgezin: verbinding voor gezonde ontwikkeling van het jonge KOPP-kind'
- Tineke van den Berg 'Uit het conflict, scheiden en begeleiden'

16.30 – 17.00:             Gezamenlijke afsluiting door Mirjam Nagel
17.00 - …..                  Afsluitende borrel

Ga voor het volledige programma naar 6 oktober 2017.

Kosten€80.
PlaatsCultuur en Congrescentrum Antropia te Driebergen. 
Organisatie: Netwerk Basis Orthopedagogen; Anne-Minke Mulder, Anaïs Besemer, Christa Vlas, Dietske de Ridder en Emma de Kreek.
Accreditatie: Is toegekend. De bijeenkomst is geaccrediteerd voor de registratie NVO K&J/OG: 2 punten voor het Taakgebied Overige Taken. Voor de K&J/OG herregistratie voor 4 punten. Deze punten kunnen ook worden gebruikt voor de herregistratie NVO basis-(ortho)pedagoog. 
Meer informatie? Informeer bij Lara van der Linden.

Aanmelden

Via onderstaand formulier. Door het formulier in te vullen, wordt er via iDEAL €70 (juli en augustus) of €80 (vanaf september) geïncasseerd.
Betaling alleen via iDEAL mogelijk. Bij incorrecte betaling, geen deelname.
Inschrijving op volgorde van binnenkomst. Er zijn 200 plaatsen.
U kunt deelnemen aan 2 deelsessies. U kunt een voorkeurkeuze voor 3 deelsessies opgeven. Wij doen ons best om u te plaatsen in uw voorkeurkeuzes. 
Kosteloos annuleren is mogelijk als u dat mailt naar Lara van der Linden voor 8 september 2017.
Let wel, uw aanmelding is pas definitief als u een mailbevestiging ontvangen heeft van de NVO (I.v.m. de zomervakantie kan dit eind augustus worden).
Vult u uw gegevens zorgvuldig in, deze gegevens worden namelijk ook gebruikt voor de latere accreditatie.
 

NVO-Inschrijfformulier 6 oktober 2017