Save (some time in) the month!

Afbeelding: Muur met deuren ladders en mensen


Save (some time in) the month!

In de maand november 2020 vindt de vierde landelijke basis-orthopedagogen dag plaats, met als centraal thema: “Dat doet de deur dicht! De dynamiek achter de voordeur: waar liggen de grenzen van de orthopedagoog?”.

Vanwege de geldende maatregelen rondom COVID-19 is de opzet anders dan voorheen. Het congres zal volledig digitaal plaatsvinden en de inhoud is vanaf 13 november voor deelnemers een gehele maand toegankelijk. Beslis zelf wat voor jou een passend moment is om je professionele scholing te volgen.

Het thema van het congres is in deze tijd nog meer van belang geworden, waarbij het congres zich zal richten op vragen zoals:

  • Hoe blijf je als professional fit in je werk?
  • Hoe kan je bij vermoedens van onveiligheid bij cliënten betekenisvol samenwerken? Hoe ga je om met je eigen emoties en spanning bij vermoedens/handelen?
  • Op welke manier beschermt en ondersteunt mijn vakgroep, beroepsvereniging of beroepscode mij?
  • Waar ligt jouw persoonlijke grens en waar ligt je professionele grens?


Dit zijn vragen waar we allemaal wel eens mee worstelen en die we soms ook mee naar huis nemen.
We nodigen daarom deelnemers uit middels dit congres een kijkje te nemen achter hun eigen voordeur en op deze manier antwoord op deze vragen te vinden.

Het definitieve programma wordt na de zomer bekend gemaakt. Accreditatie wordt aangevraagd. 
Tevens volgt vanaf september de mogelijkheid tot inschrijving. Let voor meer informatie en inschrijving op de aankondiging in de nieuwsbrief.

Wij kijken uit naar dit eerste digitale basis-orthopedagogencongres!

Namens de voorbereidingsgroep: Jessica Boer, Véronique Wils-Hoogland, Lisanne Juffer-Hagebeuk,
Marijke van Liempt, Tina Bakker en Carlijn van den Berg