Regionale Netwerkbijeenkomst met Lezing

Afbeelding: logo_nvo_payoff_links_middel

 

Het netwerk Basis Orthopedagogen organiseert de
1e Regionale Netwerkbijeenkomst met de Lezing
'Goed voorbeeld doet goed volgen: voorbeeldfiguren in de morele ontwikkeling'
door Dr. Pieter Vos

op maandagavond 4 juni 2018 van 18.00-21.00uur te Zwolle.

Dat je als opvoeder het goede voorbeeld dient te geven wordt algemeen erkend. Kinderen leren nu eenmaal door te kijken naar anderen en gedrag te imiteren. Goed voorbeeld doet goed volgen. Daarmee wordt duidelijk hoe belangrijk ‘significant others’ zijn in de morele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ook als zij het slechte voorbeeld geven.
Op basis van onderzoek gaat deze lezing in op de betekenis van voorbeeldfiguren in de morele ontwikkeling. Wie fungeren als voorbeeldfiguren? Hoe kunnen opvoeders vormgeven aan de voorbeeldfunctie? En wat beogen we ermee als het gaat om de morele ontwikkeling en vorming van kinderen en jongeren?

Dat er door de jaren heen verschillend wordt omgegaan met wat fatsoenlijk of gepast is, is zichtbaar in de samenleving. Handelen als professional in de individuele casus maakt het verschil. Voor wie met kinderen en jongeren werkt is het essentieel om kennis te hebben van de morele ontwikkeling, deze te herkennen bij het kind of de jongere en bij zijn opvoeders.

Dr Pieter Vos is als universitair docent ethiek verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Hij is gepromoveerd op het werk van de filosoof Søren Kierkegaard.
In zijn onderzoek richt Pieter Vos zich op vragen over morele vorming, vooral vanuit deugd-ethische en existentieel-ethische perspectieven, en gerelateerd aan verschillende professionele praktijken zoals geestelijke verzorging, predikantschap en onderwijs. Op dit moment werkt hij aan een internationaal en interdisciplinair onderzoeksproject over de betekenis van voorbeeldfiguren in de morele vorming (The Moral Beacon Project). 

Programma:

18.00               Inloop met broodjes
18.30 - 20.30   Lezing
20.30               Napraten met een kopje koffie of thee

Kosten€40 voor NVO-leden, €80 voor niet-leden. Betaling alleen via iDEAL mogelijk.
Plaats: Het Dominicanenklooster Zwolle, Assendorperstraat 29 te Zwolle (8-10 minuten lopen vanaf het treinstation Zwolle).
Accreditatie: Accreditatie is aangevraagd. 
Organisatie: Netwerk Basis Orthopedagogen.
Meer informatie? Informeer bij Lara van der Linden.

Ben je NVO-studentlid en wil je meedoen tegen gereduceerd tarief? Neem eerst contact op met Ingeborg van Impelen over de voorwaarden, er zijn beperkte plaatsen beschikbaar.

Aanmelden:
Via onderstaand formulier. Betaling alleen via iDEAL mogelijk. Bij incorrecte betaling, geen deelname.
Er zijn maximaal 60 plaatsen. Inschrijving op volgorde van binnenkomst.
Kosteloos annuleren is mogelijk als u dat naar Ingeborg van Impelen mailt voor 14 mei 2018.
Let wel, uw aanmelding is pas definitief als u een mailbevestiging ontvangen heeft van de NVO.
Vult u uw gegevens zorgvuldig in, deze gegevens worden namelijk ook gebruikt voor de latere eventuele accreditatie.

NVO-Inschrijfformulier 4 juni 2018