28 september 2020

logo_nvo_payoff_links_middel

Het NVO netwerk Studenten & Starters organiseert de Webinar:

 “Coachen van professionals"

door Anneke Maas.

op maandagavond 28 september 2020 van 19.00-21.00uur.

Let op: de doelgroep voor deze bijeenkomst is Starters (afgestudeerd sinds 2 jaar).

De bijeenkomst draait om het coachen van professionals, ofwel het begeleiden van collega’s.
In de bijeenkomst staan we stil bij vragen: Wat is coaching? Coachen of adviseren: hoe bepaal je als orthopedagoog je rol? Hoe geef je inhoud en vorm aan je coachende houding?

De leerdoelen en werkvormen van de avond:

  • Basiskenmerken van coaching herkennen. Coaching is een breed begrip en er zijn coaches in allerlei soorten en voor diverse doelgroepen. Aan de hand van twee definities bekijken we wat kenmerkend is voor het coachen binnen de werkvelden van de (ortho)pedagogiek en het onderwijs. Aan de hand van casuïstiek maken we onderscheid tussen coachen en adviseren. Daarnaast discussiëren we op basis van eigen voorbeelden welke vragen van een collega zich lenen voor een coachende rol en welke voor een adviserende rol.
  • Analyseren hoe je een veilige werkrelatie aangaat met een collega. Aan de hand van de definities van coaching en de zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci discussiëren we wat je als orthopedagoog juist wel en niet doet bij het coachen van een collega.
  • Coachvaardigheden herkennen en toepassen in een coachgesprek. Aan de hand van het GROW model bekijken we wat de stappen in een coachtraject zijn. Per stap bespreken we welke vragen of middelen je als coach kunt gebruiken. Daarna ga je in tweetallen in een breakout sessie een coachgesprek sparren over een vraagstuk uit je eigen praktijk. Na het coachgesprek is er ruimte om ervaringen te delen en vragen te stellen.

    Anneke Maas is docent bij Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na haar studie orthopedagogiek combineerde zij ruim 10 jaar onderzoek en praktijk. Zij werkte als NVO-basis orthopedagoog in een multidisciplinair team, gericht op het aanpakken van slaapproblemen van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Anneke begeleidde ouders en begeleiders en gaf trainingen aan teams en orthopedagoog-generalisten in opleiding. De dag na de verdediging van haar proefschrift over slaapproblemen (Universiteit Maastricht, 2014), begon ze met haar collega’s van Pedagogische Wetenschappen aan een coachtraining. De docenten ontwikkelden samen cursussen over het coachen van professionals voor de master- en bacheloropleiding van Pedagogische Wetenschappen. In deze cursussen ruilen ze de docentrol zo veel mogelijk in voor een coachende rol en oefenen studenten coachvaardigheden. Daarnaast geeft Anneke vanaf 2018 het practicum ouderbegeleiding via Acceptance and Commitment Therapy voor bachelorstudenten, waarin het aannemen van een coachende houding centraal staat.


2 weken vantevoren krijg je een artikel toegezonden die je gelezen en bestudeerd moet hebben voordat de Webinar plaats vindt.

Kosten: NVO-starter (afgestudeerd sinds 2 jaar): €5,00 / Overige leden: €10,00.
Accreditatie: De bijeenkomst is geaccrediteerd voor 1 punt voor het taakgebied Overige Taken. Voor de KJ / OG herregistratie is de bijeenkomst geaccrediteerd voor 2 punten. Deze accreditatie is toegekend door het Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG).
Deze punten kunnen ook worden gebruikt voor de herregistratie NVO basis-(ortho)pedagoog.
Plaats: Online.
Organisatie: Netwerk Studenten & Starters. Vragen via Lara van der Linden.

Ben je NVO-studentlid en wil je meedoen? Neem eerst contact op met Anka Pul over de voorwaarden, er zijn beperkte plaatsen beschikbaar.

Aanmelden:
Via onderstaand formulier. Door het formulier in te vullen, wordt er via iDEAL:
€5,00 (NVO-starter en pas afgestudeerd sinds 2 jaar) of €10,00 (Overige leden) geincasseerd.
Betaling alleen via iDEAL mogelijk. Bij incorrecte betaling, geen deelname.
Kosteloos annuleren is mogelijk als je dat mailt naar Lara van der Linden voor 7 september 2020.
Inschrijving op volgorde van binnenkomst. Er zijn maximaal 50 plaatsen.
Let wel, je aanmelding is pas definitief als je een mailbevestiging ontvangen hebt van de NVO.

Helaas de bijeenkomst is vol.

Er kan niet meer worden ingeschreven, de bijeenkomst is vol. Wilt u op de reservelijst geplaatst worden, neem contact op met Anka Pul.