logo_nvo_payoff_links_middel

Het NVO netwerk Studenten & Starters organiseert de Online Themabijeenkomst:

 “Speciaal cluster-4 onderwijs: functies, ervaringen en omdenken"

door Stefan de Crom, Eva Brouwer en Lotte Feskens

op donderdagavond 27 mei 2021 van 19.00 - 21.00uur
 

Het cluster-4 speciaal onderwijs, wat houdt dat in? Schoolleider Stefan de Crom en gedragswetenschappers Eva Brouwer en Lotte Feskens zullen jullie meenemen in de functies en werkzaamheden binnen het cluster-4 speciaal onderwijs. Het thema zal in de eerste helft van de bijeenkomst worden uitgediept aan de hand van hun eigen ervaringen, interessante casuïstiek en concrete voorbeelden uit de praktijk.

Leerdoelen die deze avond aan bod zullen komen zijn onder andere:

-  Wat het cluster-4 speciaal onderwijs inhoudt en hoe de leerling populatie binnen dit onderwijs eruit ziet.
De problematiek die speelt bij leerlingen in het cluster-4 speciaal onderwijs is erg divers.
De sprekers zullen deze avond meer zicht geven op de diverse problematiek waar je mee te maken kunt krijgen binnen deze vorm van onderwijs.

-  Verschillende functies binnen speciaal onderwijs.
Hoewel een functie binnen het cluster-4 speciaal onderwijs misschien niet het eerste is waar je als student pedagogische wetenschappen aan denkt om te gaan werken, zijn alle drie de sprekers van deze avond er toch (via andere wegen) na deze studie terecht gekomen. In het werkveld zijn de sprekers erachter gekomen dat een dag in hun functie eigenlijk nooit verloopt zoals ze dat tijdens de studie uit de boeken geleerd hebben.
Deze avond zullen zij daarom meer zicht geven op de verschillende functies die door (ortho)pedagogen vervuld worden binnen het cluster-4 speciaal onderwijs. Dit zullen ze doen aan de hand van eigen ervaringen en interessante casuïstiek.

-  Dezelfde functie, maar andere werkzaamheden. Hoe zit dat?
Eva en Lotte zijn allebei gedragswetenschapper binnen het cluster-4 onderwijs, toch verrichten zij allebei andere werkzaamheden en zien hun dagen er dus heel anders uit. Zij zullen deze avond meer zicht geven op de diversiteit van een functie als gedragswetenschapper binnen deze vorm van onderwijs.

-  De integratie tussen de zorg en het onderwijs.
Binnen cluster-4 speciaal onderwijs heb je als onderwijzer en als gedragswetenschapper te maken met leerlingen met diverse gedragsproblemen. Deze leerlingen komen naar school om onderwijs te krijgen, maar hebben ook speciale zorg en aandacht nodig voor hun problematiek. Hoe kun je deze leerlingen als gedragsdeskundige zo goed mogelijk helpen? Deze avond zal er in worden gegaan hoe zorg en onderwijs voor deze leerlingen met speciale ondersteuningsbehoefte worden gecombineerd.

In de tweede helft van de bijeenkomst zal een interactief debat gehouden worden. Hier wordt ingegaan op verschillende stellingen uit de praktijk waarop de sprekers zullen reageren en er ook ruimte is voor jullie om je mening te geven. Dit debat zal ingaan op de vraag: wat houdt speciaal onderwijs in voor cluster-4 scholen; socialisatie of nieuwe kennis leren?

Meer zicht op de functies binnen het cluster-4 speciaal onderwijs zal met name voor studenten een praktisch beeld geven van het werkveld.
Uiteraard zijn pas-afgestudeerden en starters ook van harte welkom om zich te verdiepen en te oriënteren binnen het cluster-4 speciaal onderwijs.

Kosten: NVO-studentlid of NVO-starter (afgestudeerd sinds 2 jaar): €7,50* / Overig: €15,00*
Accreditatie: Deze wordt niet aangevraagd omdat de doelgroep ook studenten is.
Plaats: Online.
Organisatie: Netwerk Studenten & Starters. Vragen via Ingeborg van Impelen.

NVO-Inschrijfformulier 27 mei 2021