Afbeelding: Kind innovatie lampje schoolbord bril grappig

 

NVO Puur Pedagogiek
'Op-maat naar pedagogische innovatie
'

vrijdag 27 maart 2020
 

Het aantal aanmeldingen blijft ver achter bij onze verwachtingen. Zodanig zelfs dat we helaas hebben moeten besluiten het congres NIET door te laten gaan.

‘Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je kreeg’ zei Albert Einstein. Anno 2020 zijn er tal van maatschappelijke problemen die vragen om vernieuwende inzichten en gedurfde aanpakken van pedagogen. Deze editie van NVO Puur Pedagogiek staat in het teken van innovatie, waarbij nieuwe vormen van maatwerk de rode draad vormen.

Puur Pedagogiek biedt zoals altijd inspiratie en handvatten om een brug te slaan van wetenschappelijk pedagogische kennis naar de praktijk. Dit jaar gericht op pedagogische innovatie op-maat!

Levi van Dam (Spirit, Garage 2020 en UvA) en Eelke Blokker (Instituut Publieke Waarden & Sociaal Hospitaal) verrassen u ’s morgens met nieuwe perspectieven, invalshoeken en aanpakken.
In de middag kunt u kiezen uit zes deelsessies met presentaties over de invloed van de zorginstelling op probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking; onderzoek naar jongeren die opgroeien met gescheiden ouders, thuiszittende leerlingen, verminderen van onvrijwillige zorg, multideskundigheid bij multiproblematiek en een masterclass over het opzetten van casestudie-onderzoek.

Daarnaast is er een innovatiemarkt en worden de jaarlijkse thesisprijzen feestelijk uitgereikt. En het TransformatieTheater krijgt iedereen op het puntje van de stoel met een prikkelende voorstelling.

Programma:

09.30u Inloop
10.00u Opening

10.00u -11.30u Plenair. Onze keynotes:

  • Orthopedagoog Levi van Dam (Spirit, Garage 2020, post-doctoraal onderzoeker naar Zorginnovatie bij de UvA) vertelt over innovatie. Hoe zoek je voortdurend naar vernieuwing in de zorg voor kwetsbare jongeren? Verdiep u in hun leefwereld, sluit bijvoorbeeld slim aan bij het smartphone gebruik van jongeren, benut de mogelijkheden van technologie en van maatgericht onderzoek met korte doorlooptijden.
  • Eelke Blokker (oprichter Instituut Publieke Waarden) is expert in het bedenken van onorthodoxe oplossingen voor complexe maatschappelijke problemen. Vaak zijn oplossingen verrassend eenvoudig, alleen moet je dan wel de strijd aan met bureaucratie. Eelke laat o.a. met Sociaal Hospitaal zien hoe dat gaat. Lees hier het interview met Eelke Blokker in het NVO magazine de Pedagoog (nr.4-2019) 'We zetten de Jeugdwet in als breekijzer'.

    Dagvoorzitter Piet-Hein Peeters gaat met Levi en Eelke verder in gesprek en betrekt daarbij de zaal.


11.30u - 12.10u      Uitreiking NVO Puur Pedagogiek Thesisprijzen, lancering NVO Puur Pedagogiek Kennis- en Innovatieprijs en Introductie innovatiemarkt

12.10u - 13.10u      Lunch en Innovatiemarkt

13.10u - 14.10u      Ronde 1 deelsessies

14.10u - 14.20u      Wisselpauze

14.20u - 15.20u      Ronde 2 deelsessies

15.20u - 15.50u      Innovatiemarkt, netwerken en koffie/thee

15.50u- 16.30u       Plenair TransformatieTheater,
                              
van Camie Bonger, samen met jongeren en professionals.

16.30u                    Uitreiking NVO Puur Pedagogiek Innovatiemarkt Prijs, Afsluiting en borrel

Deelsessies:

1.Hoezo!? Hoe beïnvloedt de organisatie het probleemgedrag van mijn cliënten? In langdurige zorg probeer je probleemgedrag van cliënten te duiden en te beïnvloeden. De context van de zorginstelling heeft grote invloed op probleemgedrag, blijkt uit onderzoek. Wat betekent dat voor de cliënten, waar u als orthopedagoog verantwoordelijk voor bent?
Vanessa Olivier-Pijpers is science practitioner bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE).

2. Waar hoor ik thuis? Het thuisgevoel van jongeren na scheiding. Hoe en waar voelen jongeren zich thuis wanneer ze opgroeien met gescheiden ouders? Wat betekent sociale verbondenheid met familie, vrienden, school en buurt voor hen? Leer meer van de onderzoeksresultaten en vertaal het naar uw praktijk.
Zoë Rejaän promotieonderzoeker bij de onderzoeksgroep Jeugd & Gezin van de Universiteit Utrecht en Inge van der Valk, universitair docent-onderzoeker van de UU.

3. Terughoudend met Onvrijwillige zorg, hoe doe je dat en wat kunnen jeugdhulp en gehandicaptenzorg hierin van elkaar leren. Er zijn steeds meer indicaties dat bejegening en het geven van eigen verantwoordelijkheid positieve effecten heeft op gedrag. Daardoor kan onvrijwillige zorg worden verminderd. Deze sessie laat deskundigen uit jeugdhulp en gehandicaptenzorg aan het woord. Ook van elkaar kunnen ze nog veel leren.
Presentaties en panelgesprek met Annemiek Harder (bijzonder hoogleraar Horizon-leerstoel jeugdzorg en onderwijs bij sectie Ortho- en Gezinspedagogiek EUR), Arne Popma (o.a. hoofd afdeling en hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie VUmc, kinder- en jeugdpsychiater bij de Bascule), Gera Hartholt (orthopedagoog generalist en WZD-functionaris bij Abrona) en Matthijs Heijstek (orthopedagoog-generalist bij Amerpoort en onder meer ook docent in het masterprogramma van de Clinical Child, Family and Education Studies (CCFES) aan de Universiteit Utrecht).

4. N=1. Gedragswetenschap is rocket science in het kwadraat! De verschillen tussen personen worden te vaak als ruis beschouwd in plaats van als dé mogelijkheid om het individuele denken, voelen en handelen te begrijpen en te beïnvloeden. Steek uw licht op in deze sessie over de mogelijkheden voor een persoonlijke benadering in de zorg, denk aan classificeren, diagnostiek, behandeling en toetsen van behandeleffecten.
Albert Ponsioen is klinisch neuropsycholoog en werkzaam bij Training & Onderzoek Polsbroek, bij het Landelijk Kenniscentrum LVB en bij de stichting Gaming & Training.

5. Multideskundigheid bij multiproblematiek. Maatwerkaanpak voor gezinnen met meerdere en ernstige problemen. Gezinnen met multiproblematiek, veel gemeenten, sociale wijkteams en pedagogen worstelen er mee. Doe uw  voordeel met de lessen van de succesvolle methode Doorbraak! - een maatwerkaanpak ontwikkeld door kennis uit onderzoek te verbinden met de ervaringskennis van het gezin voor een doorbraak in de hulp.
Marike Serra, ontwikkelingspsycholoog en adviseur bij Accare kinder- en jeugdpsychiatrie.

6. Passend onderwijs écht passend maken: ook voor thuiszitters! Thuiszitten, dat zou geen leerling moeten overkomen en helaas zijn dat er nog steeds veel te veel. Verdrietige en boze ouders en leerlingen weten zich soms geen raad meer. Leer van Gedragswerk wat er meer en anders kan!
Bart van Kessel is pedagoog, directeur van Gedragswerk en veelgevraagd spreker en ondersteuner. Albert Boelen is socioloog/onderwijskundige en is nu onder meer adviseur onderwijs/jeugd en sparring partner bij Gedragswerk.

* Ga naar het volledige programma.

Kosten
€125 voor NVO-leden, €250 voor niet-leden. 
Er zijn 40 plaatsen voor NVO-studentleden a €25.
Ben je student en geen NVO-lid, neem contact op met Lara van der Linden om op een wachtlijst te komen, mochten de 40 studentplekken niet gevuld worden, dan kun je meedoen voor €50.
Organisatie: NVO
Locatie:  ReeHorst in Ede,  Bennekomseweg 24 te Ede (op loopafstand van Station Ede-Wageningen).
Accreditatie: Basis-orthopedagogen / en K&J / OG-herregistratie 2 punten en K&J / OG-opleiding 1 punt. 
Meer informatie?: Informeer bij Lara van der Linden.