Symposium 'Gezinnen met meervoudige en complexe problemen: Kunnen we helpen?' op donderdag 25 april 2019 in Utrecht.

De bijeenkomst is vol, inschrijven is niet meer mogelijk.

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen doen op grond van de aard, omvang en complexiteit van hun problemen een meer dan gebruikelijk beroep op het aanbod en de kwaliteit van de hulpverlening. Voor deze gezinnen betekent elke dag opnieuw een gevecht, mede omdat de problemen zo overweldigend zijn en het aan vaardigheden ontbreekt de problemen zelfstandig op te lossen. Ondanks de enorme veerkracht van veel van deze gezinnen maakt de chroniciteit van een deel van de problemen – denk aan armoede, psychiatrische problematiek, verslaving, trauma en lichte verstandelijke beperking –dat ouders onvoldoende in staat zijn gunstige ontwikkelingsvoorwaarden voor kinderen te creëren, waardoor kinderen in de knel komen en hun ontwikkeling wordt bedreigd.

Deelnemers ontvangen tevens een exemplaar van het net verschenen boek: Gezinnen met meervoudige en complexe problemen: Theorie en Praktijk (winkelwaarde €44,50).
In deze bundel onder redactie van dr. Jana Knot-Dickscheit en prof. dr. Erik Knorth delen een vijftigtal auteurs de meeste recente inzichten uit theorie en praktijk.

Programma

11.30      Inloop met koffie en cake
12.00      Opening Symposium door Dr. Jana Knot-Dickscheit, dagvoorzitter.
12.05      Gezinnen met meervoudige en complexe problemen: Kunnen we wel helpen? 
               Dr. Jana Knot-Dickscheit

12.20      Werkzame elementen van interventies voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen
               MSc Loraine Visscher
12.40      Kinduitkomsten en aandacht voor kinderen in gezinnen met meervoudige en complexe problemen
               MSc Arjen van Assen
13.00      Uitreiking Lemniscaat-Prijs 
               Prof. dr. Erik Knorth, voorzitter Redactieraad Ortho-Reeks Uitgeverij Lemniscaat
13.10      Overhandiging eerste exemplaar ‘Gezinnen met meervoudige en complexe problemen’
               Dr. Jana Knot-Dickscheit & prof. dr. Erik Knorth, redacteuren gepresenteerde Handboek.
13.15      Aandacht voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen op gemeentelijk niveau.
               Wethouder Wil Kosterman, Wijk bij Duurstede.

13.30      Lunch + uitgifte boeken

14.30 – 15.30             Eerste ronde Deelsessies, keuze uit:

1. Effectief en efficiënt samenwerken: werken met Samen1Plan
Dr. Marieke Boelhouwer & drs. Nynke Aukes

2. Werken met multipele allianties in gezinnen met meervoudige en complexe problemen
MSc Marieke de Greef & prof. dr. Ron Scholte


3. Werken met KINGS, een traumageoriënteerde interventie voor kinderen en ouders met meervoudige en complexe problemen
Drs. Carolien Ploeg & drs. Femy Wanders-Mulder

15.40 – 16.40              Tweede ronde Deelsessies, keuze uit:

1. Werken met de ‘Richtlijn Multiprobleemgezinnen’
Drs. Mariska van der Steege

2. Reflecteren op professioneel handelen: werken met ‘verrichtingen-taxonomieën’
Dr. Els Evenboer & MSc Loraine Visscher

3. Zelfredzaamheid, te belangrijk om er alleen voor te staan: LVB in gezinnen met meervoudige en complexe problemen; een andere visie op zelfredzaamheid en het verkrijgen van een reëel (diagnostisch) beeld
Ype Brada & MSc. Lisette Schuil

16.50       Afsluiting Symposium
17.00       Borrel + uitgifte boeken

Ga naar het  Volledige Programma.

Kosten: Vroegboekkorting €80. Vanaf half maart €90.
Deze kosten zijn inclusief een exemplaar van het net verschenen boek: Gezinnen met meervoudige en complexe problemen: Theorie en Praktijk (winkelwaarde €44,50).
Plaats:  DE ZALEN VAN ZEVEN, Boothstraat 7 te Utrecht 
Accreditatie: Accreditatie is toegekend door het Accreditatiebureau K&J NIP/NVO OG: 1 punt Behandeling, 0,5 punt Diagnostiek en 0,5 punt Overige Taken en 4 punten voor de Herregistratie (KJ/OG). Deze punten kunnen ook worden gebruikt voor de herregistratie NVO basis-(ortho)pedagoog.
Meer informatie? Informeer bij John Smeets.

Aanmelden

De bijeenkomst is vol, inschrijven is niet meer mogelijk.