22 september 2020

logo_nvo_payoff_links_middel

Online Studieavond "Identiteit en toekomst OG"  

op dinsdagavond 22 september 2020 van 19.30-22.00uur.
 
“Vooruitkijken en ontwikkelen is belangrijk om het verschil te blijven maken”

En dat is precies het doel van de OG-avond op 22 september 2020: onze beroepsidentiteit versterken en deze met elkaar ontwikkelen. Dit jaar geen OG-middag, maar een avond die online plaatsvindt.
Met als inleidende spreker Resie Bessems die ons aan het denken zet. Een avond over beroepstrots en de waarde van ons vak. Een avond over hoe we ons nog beter kunnen profileren en positioneren, juist nu, na de in werking treding in de BIG.

Want wie zijn wij en wie willen we zijn als OG’ers? Hoe blijven we ons ontwikkelen en houden we verbinding met elkaar? We kunnen dit alleen samen, want samen maken we het verschil. Hoe kunnen we onze toegevoegde waarde laten zien in de maatschappij en in de relatie met onze cliënten. Zodat we tegen elkaar kunnen zeggen: “Dit maakt ons OG’ers; een beroep waar we trots op kunnen zijn”. Ben jij er ook bij?

De invulling van de avond ziet er als volgt uit:

19.30-20.30 Beroepsidentiteit en beroepstrots
Resie Bessems (klinisch psycholoog, psychotherapeut, gz-psycholoog, systeemtherapeut en orthopedagoog generalist)

Tijdens een interactieve bijeenkomst met een aantal aanwezige OG’ers zal Resie het begrip beroepsidentiteit toelichten. Vanuit een systemisch oogpunt neemt zij ons mee in zowel de persoonlijke als interpersoonlijke betekenis van beroepsidentiteit. Naast de vraag wat voor OG’er je wilt zijn, gaat dit ook over hoe anderen ons zien en wat ons bindt als groep. Het gaat over onze waarde, onze waarden en onze waardigheid.
Naast kennis, methodieken en protocollen zijn hier andere vaardigheden voor nodig.

Hoe komen we toe aan onze ontwikkeling en aan reflectie op ons werk? En hoe vergeten we niet de context ook te betrekken als het gaat over onszelf en ons werk?

20.30-20.40 Korte pauze, u wordt automatisch en willekeurig in een Break-out room geplaatst:
20.40-21.30 Verdiepende thema’s in Break-out rooms

Gesprek onder leiding van een OG’er uit de organisatie. Resie Bessems zal bij alle groepen aansluiten.
Na de centrale presentatie gaan we in de break-out rooms (subsessies van circa 10 personen) een aantal onderwerpen met elkaar uitdiepen.
Besproken zal o.a. worden:
- Eigen ontwikkeling en beroepsontwikkeling
Hoe blijf je zelf in ontwikkeling en hoe ontwikkelen we samen ons beroep?
- Regievoering en gezamenlijke besluitvorming
Welke verantwoordelijkheden hebben we, hoe vullen we dit in, maar delen we dit ook met de mensen over wie het gaat?
- Eigenheid van het werkveld en verbinding als OG
Hoe houden we verbinding met elkaar als OG’ers, binnen alle werkvelden die wij kennen?
Beroepstrots en beroepszeer
Waar zijn we trots op, maar wat zijn ook de dingen die lastig zijn als OG?

Dit met als doel om met elkaar te verbinden. Hiervoor is het belangrijk elkaars perspectieven te verkennen. Hoe gaan we om met deze thema’s en ontwikkelen we ons verder? Hoe worden we een vooruitstrevende beroepsgroep die gewaardeerd wordt binnen het beroepsveld?

21.30 Terugkoppeling en vooruitblik
Als afsluiting kijken we terug naar de gesprekken in de break-out rooms en kijken we zeker ook vooruit. Wat staat ons als NVO te doen en welke stappen zijn hiervoor nodig?

Kosten: OG-er: €10,00.
Accreditatie: De bijeenkomst is geaccrediteerd voor 1 punt voor het taakgebied Overige Taken.
Voor de KJ/OG herregistratie is de bijeenkomst geaccrediteerd voor 2,5 punten. Deze accreditatie is toegekend door het Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)/NVO Orthopedagoog-Generalist (OG).
Plaats: Online.
Organisatie: Joyce Aalberts, Ellis Knegt, Monique Nuhn en Alyt Visser. Vragen via Lara van der Linden.

Aanmelden:
Via onderstaand formulier. Door het formulier in te vullen, wordt er via iDEAL €10,00 geincasseerd.
Betaling alleen via iDEAL mogelijk. Bij incorrecte betaling, geen deelname.
Kosteloos annuleren is mogelijk als je dat mailt naar Lara van der Linden voor 31 augustus 2020.
Inschrijving op volgorde van binnenkomst. Er zijn maximaal 100 plaatsen.
Let wel, uw aanmelding is pas definitief als u een mailbevestiging ontvangen hebt van de NVO.

Helaas de bijeenkomst is vol.

Helaas, er kan niet meer worden ingeschreven, de bijeenkomst is vol en de reservelijst ook.
Mocht er een 2e bijeenkomst georganiseerd worden, dan kunt u een mail sturen naar Anka Pul, zij zal u op de lijst van geinteresseerden plaatsen.