logo

Het NVO netwerk Studenten & Starters organiseert de themabijeenkomst:

 “Vluchtelingenkinderen in Nederland:
een gedragswetenschappelijke assesment van de belangen van het kind"

door Carla van Os

op maandagavond 19 juni 2017 bij Zaalverhuur7, Boothstraat 7 te Utrecht
Plenair deel: 19.00 - 21.00uur
Netwerkborrel: 21.00 - 22.15uur

De spreker deze avond is Carla van Os: orthopedagoog en jurist.
Carla werkte voorheen als voorlichter bij Stichting Vluchteling en als jurist bij Defence for Children.
In de laatstgenoemde functie was zij programmamanager kinderrechten & migratie. Sinds augustus 2014 werkt Carla als onderzoeker bij het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daar werkt ze aan een promotieonderzoek naar de Best Interests of the Child-Assesment voor de besluitvorming in de asielprocedure van recent gearriveerde minderjarige asielzoekers.

Tijdens de thema-avond zal Carla de rechten van vluchtelingenkinderen toelichten op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag. Daarnaast beschrijft ze de wijze waarop het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht het belang van het kind onderzoekt en daarvan verslag doet in rapportages die ingebracht worden in migratierechtelijke procedures. De werkwijze is gebaseerd op het 'Best Interests of the Child-model'. Carla zal ons gedurende de avond meenemen in de toepassing van het model en de bijbehorende methodiek aan de hand van een casus.
Tot slot zal ze ingaan op het effect van de rapportages in de besluitvorming van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de rechters.

Kortom: het zal een interactieve avond worden waarin Carla van Os jullie mee zal nemen in een wereld waarin wetgeving soms tegenover het belang van het kind blijkt te staan.

Na de bijeenkomst is er voor de deelnemers een informele netwerkborrel met gelegenheid om de spreker en andere studenten/starters te ontmoeten en over het onderwerp na te praten.

Kosten: NVO-studentlid & NVO-lid en pas afgestudeerd sinds 2 jaar: €7,50* / Overige deelnemers: €15,00*
(* prijzen zijn inclusief koffie/thee vooraf en een drankje op de netwerkborrel na afloop).
Accreditatie: Wordt niet aangevraagd omdat de doelgroep ook studenten is.
Plaats: Zaalverhuur7, Boothstraat 7 te Utrecht.
Organisatie: Netwerk Studenten & Starters. Vragen via Lara van der Linden.

Aanmelden:
Via onderstaand formulier. Door het formulier in te vullen, wordt er via iDEAL:
€7,50 (NVO-studentlid & NVO-lid en pas afgestudeerd sinds 2 jaar) of
€15,00 (overige deelnemers) geincasseerd.
Betaling alleen via iDEAL mogelijk. Bij incorrecte betaling, geen deelname.
Kosteloos annuleren is mogelijk als je dat mailt naar Lara van der Linden voor 29 mei 2017.
Inschrijving op volgorde van binnenkomst (er zijn 60 plekken).
Let wel, je aanmelding is pas definitief als je een mailbevestiging ontvangen hebt van de NVO.

NVO-Inschrijfformulier 19 juni 2017