Jong geleerd is oud gedaan

Afbeelding: Tablet vs leesboek

 

Op vrijdag 12 oktober 2018 zal alweer de tweede landelijke basis-orthopedagogen dag plaatsvinden,
met als centraal thema 'Jong geleerd is oud gedaan', De orthopedagoog van 0 tot 99 jaar.

Het kind in ontwikkeling van baby naar peuter, kleuter, basisschool leerling, puber, adolescent naar volwassene, er gebeurt veel in deze (jonge) levensjaren. Daar richten wij onze maatschappij op in;
van consultatiebureau, naar (speciaal) onderwijs tot ondersteuningsmogelijkheden voor zelfstandig wonen of samenwoonvoorzieningen voor verstandelijk beperkten, niets is de orthopedagoog vreemd. In alle mogelijke levensfasen van de mens is de orthopedagoog in staat om samen met de cliënt en zijn of haar systeem te zorgen voor de best mogelijke ontwikkeling. Op deze tweede dag van de basis-orthopedagoog willen we ons samen met jullie verdiepen in de verschillende levensfases van de ontwikkeling van het kind tot volwassene en een aantal thema’s die daarbij horen. De kracht van de basis-orthopedagoog in het werkveld staat hierbij in de spotlight.

Het Netwerk basis-orthopedagogen nodigt u daarom van harte uit voor deze dag op 12 oktober.
Een dag met kansen om ervaringen uit te wisselen met collega basis-orthopedagogen en gelegenheid om u inhoudelijk te verdiepen in relevante ontwikkelingen in het werkveld onder leiding van specialistische sprekers.

Programma:

12.00                           Start met Lunch
13.00 – 13.05              Opening door het netwerk basis-orthopedagogen
13.05 – 13.10              Update door Marlies Post vanuit het NVO-bureau
13.10 – 13.55              Plenaire Inleiding door Prof. dr. Xavier Moonen 'We willen trotse orthopedagogen zijn'
14.00 & 15.20:            2 Deelsessie rondes, keuze uit 2 van de 4 (15.10-15.20 Wissel):

- Marja Kraaij en Ria Leunk 'Hechting; een leven lang!' Invloed uitoefenen op de kwaliteit van de hechtingsrelatie; de basis van de ontwikkeling.
- Aafke Scharloo 'Er is er maar 1 nodig...'

- Margot Peeters 'Gamen en de virtuele wereld; de uitdagingen en risico's voor adolescenten'
- Marja Hodes 'Met een kind wordt alles anders.... Over Kinderwens en Ouderschap bij mensen met verstandelijke beperkingen'

16.15 – 17.00:             Gezamenlijke afsluiting door Gerard Stokkink 'Het lichaam spreekt de mond voorbij'
17.00 - …..                  Afsluitende borrel

Ga voor het volledige programma naar 12 oktober 2018.

Kosten€80,00
PlaatsCultuur en Congrescentrum Antropia te Driebergen. 
Organisatie: Netwerk Basis Orthopedagogen; Nicoline von Devivere en Dietske de Ridder.
Accreditatie: Is aangevraagd. 
Meer informatie? Informeer bij Lara van der Linden.

Aanmelden

Via onderstaand formulier. Door het formulier in te vullen, wordt er via iDEAL €80,00 geïncasseerd.
Betaling alleen via iDEAL mogelijk. Bij incorrecte betaling, geen deelname.
Inschrijving op volgorde van binnenkomst. Er zijn 200 plaatsen.
U kunt deelnemen aan 2 deelsessies. U kunt een voorkeurkeuze voor 3 deelsessies opgeven. Wij doen ons best om u te plaatsen in uw voorkeurkeuzes. 
Kosteloos annuleren is mogelijk als u dat mailt naar Lara van der Linden voor 14 september 2018.
Let wel, uw aanmelding is pas definitief als u een mailbevestiging ontvangen heeft van de NVO (I.v.m. de zomervakantie kan dit eind augustus worden).
Vult u uw gegevens zorgvuldig in, deze gegevens worden namelijk ook gebruikt voor de latere accreditatie.
 

NVO-Inschrijfformulier 12 oktober 2018