Jong geleerd is oud gedaan

Afbeelding: Tablet vs leesboek

 

Op vrijdag 12 oktober 2018 zal alweer de tweede landelijke basis-orthopedagogen dag plaatsvinden,
met als centraal thema 'Jong geleerd is oud gedaan', De orthopedagoog van 0 tot 99 jaar.

We zullen om 12.00 uur starten met een lunch en om 17.00 uur afsluiten met een borrel.
De middag vindt plaats in Antropia in Driebergen-Zeist (naast NS Station).

Het kind in ontwikkeling van baby naar peuter, kleuter, basisschool leerling, puber, adolescent naar volwassene, er gebeurt veel in deze (jonge) levensjaren. Daar richten wij onze maatschappij op in;
van consultatiebureau, naar (speciaal) onderwijs tot ondersteuningsmogelijkheden voor zelfstandig wonen of samenwoonvoorzieningen voor verstandelijk beperkten, niets is de orthopedagoog vreemd. In alle mogelijke levensfasen van de mens is de orthopedagoog in staat om samen met de cliënt en zijn of haar systeem te zorgen voor de best mogelijke ontwikkeling. Op deze tweede dag van de basis-orthopedagoog willen we ons samen met jullie verdiepen in de verschillende levensfases van de ontwikkeling van het kind tot volwassene en een aantal thema’s die daarbij horen. De kracht van de basis-orthopedagoog in het werkveld staat hierbij in de spotlight.

Het Netwerk basis-orthopedagogen nodigt u daarom van harte uit voor deze dag op 12 oktober. Het wordt een dag met kansen om ervaringen uit te wisselen met collega basis-orthopedagogen en gelegenheid om u inhoudelijk te verdiepen in relevante ontwikkelingen in het werkveld onder leiding van specialistische sprekers.

Het definitieve programma wordt in juni bekend gemaakt. Tevens volgt dan de mogelijkheid tot inschrijving.

Wij kijken uit naar deze dag!
Namens de voorbereidingsgroep: Nicoline von Devivere & Dietske de Ridder.