logo_nvo_payoff_links_middel

Het NVO netwerk Studenten & Starters organiseert de Online Themabijeenkomst:

 “Van kattenkwaad naar criminaliteit, het PIT voorkomt dit"

door Fieke van den Broek & Melissa Ax

op maandagavond 11 januari 2021 van 19.00 - 21.00uur
 

Criminaliteit tegen gaan, vóórdat het plaatsvindt. Een onderwerp wat de overheid en menig gemeente aanspreekt. Hoe doe je dat? En hoe weet je dat je de juiste doelgroep te pakken hebt als het nog niet daadwerkelijk criminelen zijn?

Het Preventief Interventie Team (PIT) signaleert kinderen op basisscholen die door gedragsproblemen risico lopen op een verstoorde sociale ontwikkeling en daardoor mogelijk afglijden.
Deze avond nemen we jullie mee in de doelgroep en wetenschappelijke onderbouwing van de PIT-aanpak.

Leerdoelen die aan bod zullen komen zijn:

Hoe signaleren we kinderen die risico lopen op een verstoorde sociale ontwikkeling?
De doelgroep van het PIT is complex, en er zijn meerdere risicofactoren die een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van een kind, zowel factoren van het kind zelf als vanuit de omgeving.
Waardoor laten kinderen een verstoorde sociale ontwikkeling zien? Gedrag ziet er aan de buitenkant vaak hetzelfde uit. Maar waarom lukt het een kind niet om tot sociaal adequaat gedrag te komen?
Ieder kind ontwikkelt vaardigheden om zich te kunnen navigeren in sociale situaties. Sommige kinderen lukt dit minder goed, maar waardoor dat is kan voor ieder kind anders zijn.
Waar het ene kind boos is omdat hij niet begrijpt wat er om hem heen gebeurt, kan het andere kind door verkeerd aangeleerde scripts in een ruzie terecht komen. Hoe breng je dit in kaart en hoe ga je daarmee aan de slag?
 
Het PIT werkt gezinsgericht en op maat. Hoe motiveer je (vaak multi-problem) gezinnen vrijwillig mee te werken aan de PIT-aanpak?
Bij het PIT hebben we veelal te maken met gezinnen die de problematiek anders ervaren dan bijvoorbeeld school. Daarnaast kan een cultuurverschil en schaamte het lastiger maken om mensen te motiveren.
Het zijn gezinnen waar hulpverlening vaak niet achter de voordeur komt. Het PIT komt in 95% van de gevallen wél achter die voordeur. Hoe doen we dat en wát doen we zodra we op de bank zitten?

Fieke van den Broek en Melissa Ax zijn beiden jonge orthopedagogen en 3 jaar werkzaam bij het PIT.
Fieke werkt als ‘PIT’er’. Een PIT’er werkt onder andere als contactpersoon van basisscholen, vanuit waar de casussen binnenkomen. Daarnaast werkt een PIT’er in de gezinnen. Fieke motiveert ouders mee te werken aan de PIT-aanpak, voert de aanpak uit, en geeft zo kinderen de kans om maximaal te kunnen ontwikkelen. Daarnaast werkt zij mee aan het professionaliseren van de PIT-aanpak middels ontwikkeling van beleid.
Melissa is vanuit haar stage bij het PIT doorgegroeid naar interventiecoach, en begeleidt kinderen uit de doelgroep van het PIT door een op maat gemaakte gedragsinterventie aan te bieden op school. Ook begeleidt zij orthopedagogen in opleiding, die tevens gedragsinterventies uitvoeren. Samen met Fieke werkt zij mee aan de professionalisering van het PIT en werkt momenteel ook mee aan de Nji erkenning van de PIT-aanpak.


Kosten: NVO-studentlid of NVO-starter (afgestudeerd sinds 2 jaar): €7,50* / Overig: €15,00*
Accreditatie: Deze wordt niet aangevraagd omdat de doelgroep ook studenten is.
Plaats: Online.
Organisatie: Netwerk Studenten & Starters. Vragen via Lara van der Linden.

NVO-Inschrijfformulier 11 januari 2021