Bijeenkomst "Ontwikkelingsbelang van gevluchte kinderen & migratierecht"
op donderdag 10 oktober 2019 bij Het Huis, Utrecht
van 15:00-17:00

Ontwikkelingsbelang van gevluchte kinderen & migratierecht

De NVO heeft samen met het NIP en het Onderzoeks- en expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht een pool gevormd van pedagogen en psychologen die onderzoeken doen bij kinderen en gezinnen in vreemdeling-rechtelijke procedures. Jaarlijks wordt er voor deze groep een verdiepende training georganiseerd. Dit jaar is de bijeenkomst toegankelijk voor alle NVO en NIP leden. De bijeenkomst vindt plaats op 10 oktober in Utrecht.

Tijdens de bijeenkomst zal prof. dr. Erik Scherder ingaan op de invloed van chronische stress op de hersenontwikkeling van vluchtelingenkinderen. Verder zal er aandacht zijn voor politieke ontwikkelingen en beleid rondom vluchtelingenkinderen.

Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid om even na te praten onder het genot van een borrel.

Programma:
15:00u Inloop

15.10u Inleiding door Elianne Zijlstra
Er zal worden ingegaan op actualiteiten rondom vluchtelingenkinderen en wat dit betekent voor het werk van gedragswetenschappers. Er is aandacht voor politieke ontwikkelingen en beleid en de invloed daarvan op het expertisecentrum en het rapporteren in migratierecht.

15:30u  Presentatie door Erik Scherder
Eind 2018 verscheen een schadenota waarin de auteurs waarschuwen voor schade in de fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling van uitgezette kinderen na lang verblijf in Nederland. Erik Scherder, medeauteur van de Schadenota, zal ingaan op de invloed van chronische stress op de hersenontwikkeling van vluchtelingenkinderen

16:40u Terugkoppeling van effect van rapportages, nieuwe inzichten door Carla van Os
Er wordt op basis van onderzoek naar besluitvorming in het migratierecht inzicht gegeven in de wijze waarop BIC-Assessments worden ontvangen en hoe deze in migratierecht worden toegepast. Hieruit worden lessen getrokken, die resulteren in aanwijzingen en aandachtspunten voor het rapporteren in migratierecht.

17:00u Afronding en borrel

Kosten: Gratis
Accreditatie:
Accreditatie voor deze bijeenkomst is toegekend: 2 punten voor K&J/OG herregistratie en 1 punt voor K&J/OG opleiding. Om in aanmerking te komen voor accreditatie dient u de gehele bijeenkomst aanwezig te zijn.
Plaats: Het Huis, Utrecht

Aanmelden:
Via onderstaand formulier.
Let wel, je aanmelding is pas definitief als je een mailbevestiging ontvangen hebt van de NVO.

Helaas de bijeenkomst is vol.

Er kan niet meer worden ingeschreven, de bijeenkomst is vol. Wilt u op de reservelijst geplaatst worden, neem contact op met Ilse van der Mark.