Afbeelding: 11

 

De NVO & de Opleidingen Pedagogische Wetenschappen van de Nederlandse universiteiten
organiseren op vrijdag 10 november 2017

Puur Pedagogiek
'Ontwikkeling in context'

Leven op een onbewoond eiland lijkt kinderen vaak ideaal. ‘Op een onbewoond eiland zijn alle dagen fijn’, zo zingen de Kinderen voor Kinderen. 'Je hoeft niets, pech bestaat niet', en ‘je wordt vanzelf groot’.

Dat laatste idee is echter een misverstand. Kinderen ontwikkelen zich in verschillende contexten, in gezinsverband, of in een gezinsvervangend tehuis, op de crèche, op school, op straat en binnen verenigingen. Opvoeders in al deze contexten dragen bij aan de persoonlijkheidsontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het verwerven van vaardigheden. Op een onbewoond eiland blijft een kind vooral een kind.

Het centrale thema van deze dag is dus ontwikkeling in context. Op welke manier beïnvloeden specifieke kenmerken van een context de ontwikkeling van een kind? Maakt het uit of een kind twee moeders of twee vaders heeft? Wat is de invloed van een slechte relatie met de leerkracht? Welke groepsleider kan goed omgaan met een kind met ernstige gedragsproblemen? En hoe kunnen pedagogen jeugdigen met angst en depressieklachten helpen om “gezonder” te denken?

Contexten verschillen in de eisen die aan kinderen worden gesteld. Maar in elke context zijn er kinderen die extra zorg nodig hebben. Welke kinderen zijn dat? Wat zijn de eerste signalen? En hoe weten we welke hulp echt werkt? Dat zijn ook vragen die deze dag aan de orde komen.

Ook wordt tijdens deze dag de NVO-thesisprijs uitgereikt.

Achtergrond
Puur Pedagogiek is een jaarlijkse dag die de NVO samen met de Opleidingen Pedagogische Wetenschappen van de Nederlandse universiteiten organiseert. Doel is dat de deelnemers in één dag 'bij' zijn als het gaat om recente wetenschappelijke pedagogische inzichten. Na Utrecht, Rotterdam en Leiden neemt dit jaar de Universiteit van Amsterdam de voortrekkersrol.

Dagvoorzitter
Geertjan Overbeek is hoogleraar algemene pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam, en geeft daar leiding aan de programmagroep Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding.
Met deze programmagroep doet hij veel onderzoek naar de rol van ouders en leeftijdgenoten in de sociaal-emotionele en gedragsontwikkeling van kinderen en adolescenten. In recent onderzoek richt hij zich onder andere op de  effecten van opvoedingsondersteuningsprogramma’s, zoals Incredible Years en PMTO, en doet hij onderzoek naar effectieve elementen in deze interventies. Ook heeft hij recent onderzoek verricht naar de vraag of sommige kinderen genetisch ontvankelijk zijn voor zowel straf- als beloningssignalen in de opvoeding van ouders.

Doelgroep
Het congres staat open voor universitair opgeleide pedagogen, psychologen, psychotherapeuten, onderwijskundigen en andere academisch opgeleide professionals die met kinderen, jongeren en hun opvoeders werken. Een beperkt aantal studenten pedagogiek kan deelnemen tegen een aanzienlijk gereduceerd tarief.

Programma:
9:30 uur          Ontvangst en inschrijving met koffie en thee
10:00 uur        Opening door de dagvoorzitter, Prof. Geertjan Overbeek, UvA
10:05 uur        Preventieve interventies voor depressie en angst bij jeugdigen
                      
Prof. Rutger Engels, Trimbos

11:00 uur         Evidence-based jeugdhulp: Stand van ontwikkeling en nieuwe perspectieven
                       Prof. Tom van Yperen, NJi
12:00uur         Lunch
13:00uur         Diversiteit in gezinsvormen: Een bespreking van onderzoek naar homoseksuele vaders,
                      
lesbische moeders en hun kinderen
                      
Dr. Loes van Rijn-Van Gelderen, UvA

13:30uur         Aandacht voor leerkracht-leerlingrelaties: Een evidente zaak?
                       Dr. Helma Koomen, UvA
14.00uur         Uitreiking NVO-thesisprijs                                    
14.30uur         Pauze met koffie en thee 
15.00uur        Ernstige delinquentie en residentiele zorg voor jeugd
                       Prof. Geert-Jan Stams, UvA

16:00uur         Afsluiting en borrel

* Ga naar het volledige programma.
* Open de promotieflyer.

Kosten€125
Organisatie: NVO – Nederlandse vereniging van Pedagogen en onderwijskundigen & de Opleidingen Pedagogische Wetenschappen van de Nederlandse universiteiten.
Locatie: Hotel Casa, Eerste Ringdijkstraat 4 te Amsterdam (op loopafstand van Amsterdam Amstel Treinstation)
Accreditatie: Is toegekend door het Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG). De bijeenkomst is geaccrediteerd: 1 punt voor het Taakgebied Behandeling en 1,5 punten voor het Taakgebied Overige Taken. Voor de K&J/OG herregistratie voor 4,5 punten. Deze punten kunnen ook worden gebruikt voor de herregistratie NVO basis-(ortho)pedagoog. Ook voor herregistratie bij SKJ kunt u deze punten opvoeren.
Meer informatie?: Informeer bij Lara van der Linden.

Sprekers

Overbeek Geertjan FMG-hoogleraar-FotoJeroenOerlemans-02
Geertjan Overbeek
Rutger Engels
Rutger Engels
26-PR
Tom van Yperen
untitled
Loes van Rijn-Van Gelderen
Helma Koomen-2
Helma Koomen
Geert-Jan Stams
Geert-Jan Stams

Aanmelden

Via onderstaand formulier. Door het formulier in te vullen, wordt er via iDEAL €125 geincasseerd.
Betaling alleen via iDEAL mogelijk. Bij incorrecte betaling, geen deelname.
Inschrijving op volgorde van binnenkomst. Er zijn 300 plaatsen.
Kosteloos annuleren is mogelijk als u dat mailt naar Lara van der Linden voor 13 oktober 2017.
Let wel, uw aanmelding is pas definitief als u een mailbevestiging ontvangen heeft van de NVO.
Vult u uw gegevens zorgvuldig in, deze gegevens worden namelijk ook gebruikt voor de latere accreditatie.

Ben je student en wil je meedoen tegen een gereduceerd tarief?
Neem eerst contact op met  
Ingeborg van Impelen over de voorwaarden, er zijn beperkte plaatsen beschikbaar.

Inschrijfformulier 10 november 2017