NVO/NIP Bijeenkomst over de Wet zorg en dwang

Op 1 januari 2020 gaat de wet zorg en dwang in. Deze wet vervangt per 1 januari 2020 de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) voor de zorg aan mensen met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking.

Op 10 december informeert dhr. Karel van Dijk, juridisch adviseur gezondheidsrecht, u over de verschillende nieuwe rollen en taken die u als gedragswetenschapper onder deze wet kunt vervullen zoals de Wzd-functionaris, zorgverantwoordelijke of externe deskundige.

Aan de hand van de profielen voor de Wzd-functionaris en het profiel voor de zorgverantwoordelijke wordt u bijgepraat over de laatste stand van zaken en is er gelegenheid tot het stellen van vragen en om met elkaar in gesprek te gaan.

Locatie: De Zalen van 7, Boothstraat 7. De bijeenkomst is gratis voor leden van NVO en NIP.

Programma dinsdagavond 10 december:
18.30 - 19.00   Inloop met Soep met broodjes
19.00 - 19.10   Opening
19.10 - 20.15   De Wzd-functionaris, zorgverantwoordelijke en externe deskundig: een toelichting op de taken, rollen en verantwoordelijkheden door Karel van Dijk, juridisch adviseur gezondheidsrecht.
20.15 - 20.45  Inkijkje vanuit de praktijk en gelegenheid tot stellen van vragen
20.45 - 21.00  Afsluiting met koffie en thee

Niet-leden kunnen zich aanmelden via a.pul@nvo.nl. Mocht er plek vrij zijn dan kunnen zij deelnemen voor een bedrag van 25 euro (plaatsing op volgorde van inschrijving). 

U kunt zich hieronder aanmelden voor de bijeenkomst:

Inschrijfformulier