LZMG+ Studiemiddag 'Als eten niet vanzelfsprekend is'

Eetproblematiek bij kinderen met een beperking belicht vanuit verschillende invalshoeken

Vrijdagmiddag 1 november 2019 van 12.30-17.00uur.

Eten is essentieel voor onze gezondheid en ons dagelijks functioneren. Eten is voor de meesten van ons vanzelfsprekend. Dit geldt echter niet voor kinderen met een beperking of medische aandoening. Voor hen (en voor hun ouders) is eten vaak helemaal niet zo vanzelfsprekend maar een weg vol hindernissen. Eetproblematiek zet vrijwel altijd de opvoedingsrelatie onder druk. De impact van eetproblemen binnen een gezin is dan ook groot. Veel orthopedagogen krijgen met deze groep kinderen en hun ouders te maken en worden om advies en behandeling gevraagd.

Eetproblemen zijn multifactorieel bepaald en daarom is het van belang een zorgvuldige analyse te maken van de eetproblematiek vanuit het biopsychosociaal model. Op basis van deze analyse kan een adequaat behandelplan opgesteld worden.

Tijdens de studiemiddag zal eetproblematiek bij kinderen met een medische aandoening vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden. Er zal worden ingegaan op ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder) en hoe dit te behandelen. Daarnaast zal er ingezoomd worden op de behandelstrategie EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing).

Programma:

12.30 uur        Ontvangst en registratie

13.00 uur        Welkom & Inleiding 'De impact van slik- en voedingsproblemen op ouders en hoe dit in kaart te brengen'
door Dorine van Bentum-Schouwink.

13.30 uur        'ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder): een nieuw eetprobleem met een oude behandeling. Of toch niet?' door Eric Dumont & Sandra Mulkens.

14.30 uur        Pauze

14.45 uur        Wat als eten niet lukt na traumatische ervaringen’ door Renée Beer.

15.45 uur        Discussie en Afsluiting

16.45 uur        Borrel

Ga naar het  Volledige Programma.


Kosten: €60,00. Niet-leden betalen €120,00.
Plaats: Mammoni, Mariaplaats 14 te Utrecht (dichtbij Utrecht Centraal Station).
Organisatie: LZMG+ netwerk van de NVO.
Accreditatie: De bijeenkomst is geaccrediteerd voor 0,5 punt voor het taakgebied Behandeling, 0,5 punt voor het taakgebied Diagnostiek en 0,5 punt voor het taakgebied Overige Taken. Voor de KJ / OG herregistratie is de bijeenkomst geaccrediteerd voor 3,5 punten. Deze accreditatie is toegekend door het Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG). Deze punten kunnen ook worden gebruikt voor de herregistratie NVO basis-(ortho)pedagoog.
Meer informatie? Informeer bij Lara van der Linden.