Vacatures 25-01-2024

De NVO zoekt twee leden voor het College van Toezicht

De NVO heeft twee tuchtcolleges, het College van Toezicht en het College van Beroep. Het College van Toezicht oordeelt over klachten die zijn ingediend over het beroepsmatig handelen van leden van de NVO. Het gaat dus om verenigingstuchtrecht. Als een klager of verweerder het niet eens is met een uitspraak van het College van Toezicht kan hij beroep instellen bij het College van Beroep dat finaal uitspraak doet.

Uitspraken van de Colleges zijn niet alleen bedoeld om het handelen van de leden te beoordelen, maar ook om van te leren. De NVO zoekt mensen die willen bijdragen aan de professionaliteit en kwaliteit van de beroepsgroep door zitting te nemen in het College van Toezicht.

Belangstellenden nodigen wij uit om vóór 1 maart 2024 een brief met motivatie en CV te sturen naar: de NVO, ter attentie van mevrouw D. Maatman, Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht of per mail: d.maatman@nvo.nl. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Joske Siemons, ambtelijk secretaris van het College van Toezicht via j.siemons@nvo.nl of 06-27027916. > Meer informatie Beroepscode en tuchtrecht

> Lees hier de volledige vacaturetekst