Waar bent nu naar op zoek?
Studiedag 07-12-2021 Openbaar

Zorg voor de Jeugd: webinar "Kwaliteitsstandaarden in de zorg voor jeugd"

Als professional in het jeugddomein word je geacht goede zorg te bieden. In de wetgeving wordt daarbij verwezen naar de professionele standaard van beroepsgroepen.

De professionele standaard bestaat uit een geheel van wettelijke voorschriften, de beroepscode, (veld)normen en kwaliteitsstandaarden.

Die standaarden kunnen geschreven zijn voor de eigen beroepsgroep, maar ook voor een specifiek werkveld.

De wegwijzer ‘Kwaliteitsstandaarden in de zorg voor jeugd’ biedt een overzicht van de bestaande standaarden. Zo weten professionals welke standaarden voor hun dagelijkse praktijk relevant zijn, en vanuit welke standaarden samenwerkingspartners werken.

 In het webinar wordt ingegaan op de inhoud van de wegwijzer. Wat kun je erin vinden en hoe kun je hem gebruiken? Concreet levert het webinar 5 tips voor professionals voor het werken met standaarden in de dagelijkse praktijk. De tips worden geïllustreerd met casuïstiek, en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. 

De wegwijzer en het webinar worden aangeboden vanuit de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd1 en mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Links naar eerdere webinars:
De juiste professional op de juiste plek: https://voordejeugd.nl/nieuws/handreiking-bij-kpmg-rapport-over-basisfuncties-van-wijkteams/

Dossier in de jeugdhulpverlening: https://voordejeugd.nl/nieuws/wegwijzer-het-dossier-de-jeugdhulpverlening/

Zorgvuldig handelen bij toestemming voor jeugdhulp: https://voordejeugd.nl/nieuws/wegwijzer-zorgvuldig-handelen-bij-toestemming-voor-jeugdhulp/

E-learning Privacywetgeving en Beroepsgeheim in het Jeugddomein:  https://voordejeugd.nl/nieuws/nieuwe-elearning-geeft-inzicht-in-privacywetgeving-en-beroepsgeheim-in-jeugddomein/


Locatie:
Online via Zoom
Kosten:
Gratis
Meer informatie:
Neem contact op met
Ingeborg van Impelen

Zorg voor de Jeugd: webinar "Kwaliteitsstandaarden in de zorg voor jeugd"
7 december 2021 - 7 december 2021, 18:00 uur - 19:00 uur
Zorg voor de Jeugd: webinar "Kwaliteitsstandaarden in de zorg voor jeugd"
7 december 2021, 18:00 uur - 19:00 uur

Bent u lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid