Waar bent nu naar op zoek?
Studiedag 22-09-2021 Openbaar

Webinar "De juiste professional op de juiste plek in het lokale team"

Webinar "De juiste professional op de juiste plek in het lokale team"

In 2019 verscheen het KPMG-rapport Basisfuncties voor lokale teams  ten behoeve van de inrichting van lokale teams door gemeenten. Dat rapport richt zich vooral tot gemeentelijke beleidsmakers en beslissers en beschrijft wat ieder lokaal team aan inzichten en basisfuncties in huis zou moeten hebben. De inzet van de bekwame professionals is hierbij essentieel: de juiste professionals op de juiste plek.

De samenwerkende beroepsverenigingen binnen Zorg voor de Jeugd hebben een handreiking geschreven naar aanleiding van dit rapport. De handreiking “de juiste professional op de juiste plek in het lokale team” gaat in op de competenties die worden  gevraagd van professionals die werken in of met lokale teams.

Over de handreiking vindt een online Webinar plaats. De auteurs van de handreiking (Wilma Lozowski en Jurja Steenmeijer) lichten de inhoud toe, en halen er een aantal aspecten uit die relevant zijn voor iedere professional in of om het lokale team.

Sprekers: mr. Wilma Lozowski en drs. Jurja Steenmeijer

Wanneer: 22 september, 19:00-20:00u 

Plaats: Online via Zoom 

Meer informatie

De juiste professional op de juiste plek in het lokale team is tot stand gekomen met subsidie van VWS in het kader van het Programma Zorg voor de Jeugd, en is een product van de Samenwerkende Beroepsverenigingen (2021). De tekst is samengesteld door Wilma Lozowski (NIP) en Jurja Steenmeijer (BPSW), in samenwerking met collega’s van de samenwerkende beroepsverenigingen.


Kosten:
Gratis
Meer informatie:
Neem contact op met
Ingeborg van Impelen

Webinar "De juiste professional op de juiste plek in het lokale team"
22 september 2021 - 22 september 2021, 17:00 uur - 18:00 uur
Zorg voor de Jeugd: Webinar "De juiste professional op de juiste plek in het lokale team"
22 september 2021, 17:00 uur - 18:00 uur

Bent u lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid