Waar bent nu naar op zoek?
Workshop 26-11-2021 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

WEP/WIT Bijeenkomst "Verbindend gezag en geweldloos verzet"

‘Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet’ richt zich op professionals die te maken hebben met ouders en autoriteitsfiguren die door het gedrag van kinderen flink op de proef worden gesteld. Denk aan agressie en ander zelfdestructief gedrag zoals schoolweigering/computerverslaving. Het gedrag vindt plaats binnen/buiten het gezin en leidt tot gevoelens van wanhoop en onmacht bij opvoeders en autoriteitsfiguren. Een gevolg is een verstoring van de relatie met het kind; opvoeders zijn zoekende in de aanpak van probleemgedrag als ook in het behouden van een positief contact met het kind. De benadering van verbindend gezag biedt een goede uitkomst.

De methodiek is ontwikkeld door hoogleraar psychologie Haim Omer (2004). Zijn visie omvat de zoektocht naar een nieuwe vorm van autoriteit, passend bij de huidige maatschappelijke tendens waarin het gezag onder druk staat. Tegengesteld aan de aanpak van Omer wordt er maatschappelijk gezien vaak gepleit voor een ‘hardere aanpak’. Belangrijk in het verbindend gezag is echter om ondanks het probleemgedrag op een positieve manier de hechtingsrelatie tussen ouders en kinderen te stimuleren en te benutten.
Andere kernwoorden in de methodiek zijn de-escalatie, het inzetten van relatiegebaren en het gebruik maken van supporters in het voeren van een gezamenlijke aanpak van verzet tegen agressie en ander destructief gedrag.

In de training gebruiken we naast de hechtings- en systeemtheorie een oplossingsgerichte benadering. Deze theoretische kaders delen een systemische manier van kijken naar de werkelijkheid en in het bijzonder naar de relatiedynamiek van ouders en kind in hun eigen opvoedingscontext. Het verbindend gezag benadrukt het belang van responsiviteit en sensitiviteit (veilige hechting) en verenigt dit met het belang van grenzen en toezicht (disciplinering). 

Tijdens de themabijeenkomst zullen we jullie meenemen in de basisprincipes van de aanpak als ook handvatten bieden voor de toepassing van deze benadering in eigen praktijk. We staan stil bij verschillende vragen. Hoe begeleid je ouders van pedagogische onmacht naar vastberaden ouderschap. Hoe leer je ouders begrenzen vanuit verbinding met hun kind? En hoe verhouden wij ons als hulpverleners ten aanzien van de onmacht die ouders ervaren?

Informatie over de sprekers:
Christa Geerse werkt als orthopedagoog generalist & systeemtherapeut voor KOOS Utrecht specialistische jeugdhulp. Christa is opgeleid in verbindend gezag en heeft veel ervaring met de methodiek in het werken met gezinnen en residentiele groepen. Christa heeft ruim 10 jaar werkervaring

Maikel Staring
werkt als psychomotorisch (gezins)therapeut in een eigen praktijk, genaamd Ervaring Rijker. Maikel is opgeleid tot trainer Verbindend Gezag. Hij heeft ervaring in het begeleiden van ouders als ook in het geven van trainingen aan collega professionals. Maikel heeft ruim 10 jaar werkervaring.
Locatie:
BCN Utrecht CS
Catherijnesingel 48
3511 GC, Utrecht
Bekijk op kaart
Kosten:
Tarief NVO-lid: € 40
Niet-lid: € 80
Meer informatie:
Neem contact op met
Ingeborg van Impelen
Bekijk de website
Accreditatie:
Deze bijeenkomst is geaccrediteerd door het Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)K&J/OG. Herregistratie 3 punten, 0,5 behandeling en 1 punt overige taken.

WEP/WIT Bijeenkomst "Verbindend gezag en geweldloos verzet"
26 november 2021 - 26 november 2021, 8:00 uur - 11:30 uur , Utrecht
WEP/WIT Bijeenkomst "Verbindend gezag en geweldloos verzet"
26 november 2021, 8:00 uur - 11:30 uur , Utrecht

Bent u lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid