Externe activiteit 05-09-2023 Openbaar

Vervolgopleiding Cognitieve Gedragstherapie Kind en Jeugd (CGT K&J)

De cursus (50 uur) richt zich op het leren behandelen van de complexe problematiek zoals die zich veel laat zien in de jeugdzorg en specialistische GGZ.

Het gaat om kinderen met problemen die vallen onder een DSM classificatie zoals een angststoornis, een stemmingsstoornis, trauma en gedragsproblemen, of specifieke ontwikkelingsproblematiek.

Daarnaast is er sprake van comorbide problemen zoals een problematisch verlopen hechting en hechtingsproblematiek, ernstige gezinsproblematiek , kinderen die te maken hebben met complex trauma zoals huiselijk geweld in het verleden, uithuisplaatsingen (of erger) en kinderen die moeite hebben met leren en het zich als vanzelf eigen maken van vaardigheden en ontwikkelingstaken (LVB). U leert hoe u rekening kunt houden met de complexe systemen om een kind heen en hoe u deze systemen kunt mee behandelen. Tenslotte wordt er aandacht besteed aan de therapeut zelf. Want om goed voor deze kinderen en hun gezinnen te kunnen zijn, moet u ook weten waar uw eigen behoefte, valkuilen en krachten liggen als therapeut.

Opzet

De cursus kent deels een klassieke opbouw zoals we gewend zijn binnen de CGT: bespreken van het huiswerk, nieuwe theorie, oefenen, reflectie en nieuw huiswerk. Daarnaast wordt van de cursisten een actieve inbreng verwacht door het toepassen van de theorie op eigen casuïstiek of casuïstiek van de docent (indien mogelijk deels blended). Dit dient tevens als toetsing van de geleerde theorie. In intervisievorm wordt van de cursisten een actieve bijdrage verwacht in het bespreken van knelpunten en dilemma’s in de behandeling, waarbij cursisten actief aan de slag gaan met hun eigen rol als therapeut of gedragskundige. In de eindbeoordeling wordt van de cursist een reflectieverslag verwacht op het eigen leerproces ten aanzien van de cognitieve gedragstherapeutische behandeling van complexe problematiek.

Data:

5 en 19 september 2023
3 en 24 oktober 2023
7 en 21 november 2023
12 december 2023
9 januari 2024

Accreditatie wordt aangevraagd bij: NIP K&J/NVO (Eerder 52 punten).


Locatie:
CCD Arnhem

Inschrijving niet meer mogelijk
Vervolgopleiding Cognitieve Gedragstherapie Kind en Jeugd (CGT K&J)
5 september 2023, 7:30 uur - 15:00 uur
Vervolgopleiding Cognitieve Gedragstherapie Kind en Jeugd (CGT K&J)
5 september 2023, 7:30 uur - 15:00 uur

Ben je lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid