jaar NVO
Externe activiteit 10-10-2022 - 31-10-2022 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

Cursus: Verstaan van ondersteuningsbehoeften van mensen met een verstandelijke beperking: SIS

Als professional wil je jouw cliënten met een verstandelijke beperking de best mogelijke ondersteuning bieden, hen behandelen als volwaardig lid van de samenleving en hun kwaliteit van bestaan bevorderen. Maar bij welke facetten van in het leven hebben je cliënten ondersteuning nodig? Hoe intensief moet die ondersteuning zijn? En hoe vaak moet deze ondersteuning worden geboden?

Met de Supports Intensity Scale (SIS) breng je het hele spectrum van ondersteuningsbehoeften en de intensiteit van de benodigde ondersteuning bij een cliënt in kaart. De SIS kijkt naar concrete details, bijvoorbeeld de behoefte aan ondersteuning bij persoonlijke verzorging tot bredere thema’s zoals ondersteuning bij belangenbehartiging of medische-, verpleegkundige of gedragsmatige ondersteuning. De SIS kijkt naar het hele spectrum van domeinen van “kwaliteit van bestaan”

Het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften is nuttig bij het opstellen van ondersteuningsplannen of het aanvragen van een (her)indicatie waarbij zorgzwaarte een rol speelt. De SIS levert ook veel waardevolle informatie op tijdens een intake gesprek. Om de paar jaar kan de SIS opnieuw worden afgenomen om te evalueren of de ondersteuning van een cliënt nog wel aansluit bij zijn of haar behoeften.

SUPPORTS INTENSITY SCALE (SIS)

De SIS is een valide en betrouwbaar instrument. De schaal is vertaald en genormeerd voor Nederland, Canada, Spanje, België, Italië, China, Israël, Ierland en IJsland. De SIS-A versie is bedoeld voor volwassen cliënten (18-70 jaar). De SIS-K is een versie voor kinderen. Deze is op dit moment in het Nederlands beschikbaar voor veldtesten. Hieraan wordt in de cursus ook aandacht besteed.

De SIS is een professioneel instrument dat – net zoals testen of gedragsschalen – met kennis van zaken toegepast dient te worden. In deze cursus leer je meer over de achtergrond, de juiste wijze van afname en scoring. Vervolgens krijg je informatie over de toepassingsmogelijkheden.


Locatie:
Online
Accreditatie:
Accreditatie wordt aangevraagd bij Registerplein voor psychodiagnostisch medewerkers en NIP K&J /NVO OG

Nu inschrijven
Cursus: Verstaan van ondersteuningsbehoeften van mensen met een verstandelijke beperking: SIS
10 oktober 2022, 12:00 uur - 31 oktober 2022, 14:30 uur , Online
Tweedaagse cursus: Verstaan van ondersteuningsbehoeften van mensen met een verstandelijke beperking: een cursus over de Supports Intensity Scale (SIS)
10 oktober 2022 - 31 oktober 2022, 12:00 uur - 14:30 uur , Online

Bent u lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid