Externe activiteit 13-04-2023 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

Symposium: Ondersteuning van de emotieregulatie bij mensen met een verstandelijke beperking

Leren omgaan met emoties is een essentieel onderdeel van de persoonlijkheidsontwikkeling. Emotieregulatie is een kernvaardigheid die ervoor zorgt dat iemand naar tevredenheid kan functioneren in zijn of haar omgeving. Een goede emotieregulatie vormt de basis voor autonomie en een positief zelfbeeld. Het niet goed kunnen reguleren van emoties daarentegen is nadelig voor emotioneel welzijn en kan tot problematisch gedrag leiden.

WAT IS BELANGRIJK BIJ DE ONDERSTEUNING VAN EMOTIEREGULATIE BIJ MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING?

Om te beginnen moet een cliënt vertrouwen kunnen hebben in degene die haar of hem ondersteunt en verbinding kunnen ervaren. Op het symposium wordt besproken waarom je voor die verbinding met je cliënt en voor een gevoel van veiligheid moet zorgen en hoe je dit kunt doen. Belangrijk voor cliënten, die behoefte hebben aan co-regulatie en emotionele nabijheid.

Wanneer cliënten zich verbonden en veilig voelen, ontstaat er bij hen ruimte voor leren en zich ontwikkelen. Door groeiende competentie neemt zelfvertrouwen en autonomie toe. Cliënten zouden kunnen leren helpende coping strategieën te gebruiken, zodat ze zelf negatieve emoties en stress beter in de hand kunnen houden. Als professional kun je je cliënten in dat leerproces prima ondersteunen. Op het symposium hoor je hoe je dat kunt doen op een manier die praktisch en doelgericht in te passen is in je cliëntondersteuning.

PRAKTIJKGERICHTE INTERVENTIES!

Tijdens dit symposium komen een aantal praktijkgerichte interventies aan de orde waarmee je cliënten met een lichte tot matige verstandelijke beperking kunt ondersteunen bij hun emotieregulatie. Die interventies worden toegelicht door sprekers die heel dicht op de praktijk staan. Ze werken met cliënten of doen praktijkgericht onderzoek.

De thema’s die aan bod komen zijn: De Social Baseline Theory, co-regulatie en de polyvagaal theorie, mentaliserende begeleiding, het stimuleren van de mentaliserende vaardigheden, aandachtspunten voor het gebruik van zelfhulp apps en de voordelen van bewegen voor emotieregulatie (een uitgebreide beschrijving van alle lezingen staat onder de tab “sprekers en lezingen”).

HYBRIDE SYMPOSIUM

Bij dit symposium mag je kiezen of je op locatie of online deelneemt. Het bedrijf Audio Utrecht zal ervoor zorgen dat het symposium op professionele wijze in beeld wordt gebracht. Als je online deelneemt dan heb je een snelle internet verbinding nodig en een laptop/desktop met speakers en microfoon. We werken tijdens dit symposium met het programma Zoom.


Locatie:
Congres- en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9
Accreditatie:
Accreditatie is toegekend door: het accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsychologie (K&J)/NVO orthopedagoog generalist (OG) voor het volgend aantal punten: herregistratie: 6 punten en opleiding – behandeling: 3 punten. Na toekenning is deze accreditatie is ook geldig voor het SKJ.

Inschrijving niet meer mogelijk
Symposium: Ondersteuning van de emotieregulatie bij mensen met een verstandelijke beperking
13 april 2023, 7:30 uur - 14:30 uur
Symposium: Ondersteuning van de emotieregulatie bij mensen met een verstandelijke beperking
13 april 2023, 7:30 uur - 14:30 uur

Ben je lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid