Externe activiteit 02-06-2023 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

Symposium Omgaan met pijn bij kinderen en volwassenen met EMB en ZEVMB

Pijn kan de levenskwaliteit van mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen aanzienlijk verlagen. Pijn(lijden) en de angst voor pijn komen in verschillende situaties voor. Voor elk persoon en elke situatie is een aanpak op maat nodig. Gelukkig zijn er behalve medicatie een aantal strategieën en benaderingen die pijn bij deze mensen kunnen helpen verminderen en die gebruikt kunnen worden voor een aanpak op maat. De sleutel tot het verlichten van pijn bij mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen is een holistische benadering.

Dit symposium gaat over wat ouders, verwanten, cliëntbegeleiders en andere professionals kunnen doen om mensen met EMB of ZEVMB te helpen bij pijn en ander ongemak. Dat begint bij het signaleren en begrijpen van wat er aan de hand is. Daarna komt de vraag naar de hulp en de ondersteuning die geboden kunnen worden.

SIGNALEREN EN BEGRIJPEN

Omdat mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen hun pijnklachten niet verbaal kunnen uiten, is het belangrijk dat ouders, verwanten en zorgverleners non-verbale signalen die op pijn duiden, kunnen herkennen en interpreteren. Ook het bijhouden van het effect van interventies en behandelingen is op die manier mogelijk. Op het symposium worden twee instrumenten gepresenteerd die daarvoor gebruikt kunnen worden.

Het verlichten of wegnemen van pijn bij mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen betekent vaak het aanpakken van fysieke of medische oorzaken. Het kan echter ook gaan om psychologische oorzaken. Die kunnen leiden psychosomatische pijn of onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK of ALK). Wat betekent dit voor mensen met ZEVMB of EMB?

HULP EN ONDERSTEUNING

We moeten niet vergeten, dat ouders, begeleiders en verzorgers een essentiële rol spelen in de comfortzorg voor kinderen en volwassenen met EMB of ZEVMB. Het belangrijkste instrument zijn ze zelf! Hoe kunnen ze hieraan vorm en inhoud geven? Hiervoor is een aanpak ontwikkeld met betrekking tot behandelingen in het ziekenhuis. Deze aanpak is ook voor andere situaties heel goed bruikbaar. Aansluitend bespreekt een haptotherapeute de kracht van aanraken in het algemeen en in het bijzonder bij pijn. En een CliniClown besteedt aandacht aan het spelenderwijs opbouwen van contact en hoe dit kan bijdragen aan vermindering van stress.

DERDE SYMPOSIUM

Dit is het derde symposium dat aandacht besteedt aan onderwerpen die bijdragen aan een goede, effectieve zorgverlening aan kinderen en volwassenen met EMB of ZEVMB. Dit symposium borduurt verder op de vorige en biedt weer nieuwe invalshoeken.

Ook aan dit symposium werken behalve de academische werkplaats Sociale relaties en gehechtheid en de  academische werkplaats EMB, deskundige sprekers mee die de praktijk uit eigen ervaring goed kennen.

Het symposium is tevens een mooie gelegenheid voor het delen en uitwisselen van kennis en kunde met betrekking tot pijn, angst voor pijn, pijnbeleving en begeleiding rond pijn bij kinderen en volwassenen met EMB of ZEVMB.


Locatie:
Congres- en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ, Utrecht
Bekijk op kaart
Accreditatie:
Accreditatie wordt aangevraagd bij: Accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG (geldt na toekenning ook voor SKJ)

Inschrijving niet meer mogelijk
Symposium Omgaan met pijn bij kinderen en volwassenen met EMB en ZEVMB
2 juni 2023, 7:30 uur - 15:00 uur , Utrecht
Symposium Omgaan met pijn bij kinderen en volwassenen met ernstige en zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen
2 juni 2023, 7:30 uur - 15:00 uur , Utrecht

Ben je lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid