jaar NVO
Externe activiteit 30-09-2021 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

Symposium De kracht van mogelijkheden: capabilitybenadering in de zorg voor mensen met een beperking

“De nadruk ligt op de mogelijkheden die iemand ter beschikking heeft om bij te (kunnen) dragen aan een goed leven. De focus ligt op de condities die vervuld moeten zijn om te kunnen streven naar een goede kwaliteit van leven.” – Wil Buntinx (2020) –

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vormen waarden als eigen regie, empowerment, participatie en inclusie voorname elementen in visie, beleid en praktijk. Deze waarden bepalen in hoge mate de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking. Het realiseren van die waarden kan alleen als er in de context ook de benodigde voorwaarden aanwezig zijn. Die voorwaarden faciliteren een doelgerichte, persoonsgerichte ondersteuning. En dat is precies waar de capabilitybenadering  over gaat: menselijk welzijn bevorderen door voorwaarden te scheppen voor (keuze)vrijheid en ontwikkeling, afgestemd op het individu. Die voorwaarden betreffen bij voorbeeld de mogelijkheden (opportunities) om keuzes te realiseren, om deel te nemen aan het maatschappelijk leven of om zinvol werk of dagbesteding te hebben.

De capabilitybenadering is als breed richtinggevend kader van belang voor de zorg. Samen met het CB-SD Vlaams-Nederlands Netwerk wordt dit symposium georganiseerd met als centrale vraag: hoe kan de capabilitybenadering  zinvol en effectief voor mensen met een verstandelijke beperking worden ingezet?

In het plenaire ochtendprogramma komen meerdere sprekers aan bod. In het middagprogramma kun je kiezen uit verschillende workshops. Bij dit symposium kun je zowel op locatie deelnemen als online via een livestream


Locatie:
Vergader- en congrescentrum de Schakel
Oranjelaan 10
3862 CX , Nijkerk
Bekijk op kaart
Accreditatie:
Accreditatie wordt aangevraagd bij accreditatiebureau NVO OG / NIP K&J (geldt na toekenning ook voor SKJ)

Inschrijven nog niet mogelijk
Symposium De kracht van mogelijkheden: capabilitybenadering in de zorg voor mensen met een beperking
30 september 2021, 7:30 uur - 14:45 uur , Nijkerk
Symposium De kracht van mogelijkheden: de capabilitybenadering in de zorg voor mensen met een beperking
30 september 2021, 7:30 uur - 14:45 uur , Nijkerk

Bent u lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid