jaar NVO
NVO bijeenkomst 07-12-2022 Voor NVO leden

NVO supervisorenavond 7 december (herhaling van 16 november)

BeroepsCompetentieProfiel & Supervisie

De NVO beroepscompetentieprofielen (BCP) beschrijven de kennis, vaardigheden en attitude van de basis-orthopedagoog en orthopedagoog-generalist en wat het werkveld van deze beroepsgroepen mag verwachten. Deze BCP’s vormen de norm van de twee beroepsgroepen. Daarnaast zijn zij een ijkpunt voor opleidingen en waarborgen zij kwaliteit door orthopedagogen te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling (bijvoorbeeld tijdens de herregistratie).

Het Beroepscompetentieprofiel-OG ligt aan de basis van de OG opleidingen. Daarmee zijn zowel de kenmerkende beroepssituaties als de competenties belangrijk onderdeel van het leerproces. Dat geldt voor de hele opleiding: het cursorisch onderwijs, de praktijkopleiding én de supervisie. Het beroepscompetentieprofiel wordt dus bij alle betrokkenen bekend verondersteld, het behoeft verdere verdieping en concretisering naar de eigenheid van de OG en is van belang in de persoonlijke-professionele ontwikkeling van de opleideling/supervisant.

Hoe gebruik je als supervisor het BCP in een supervisietraject? 

Programma:

19.00-19.30        Inleiding beroepscompetentieprofiel en supervisie

19.30-20.15        Thema’s verdieping: verschil master-postmaster niveau a.d.h.v. BCP’s, verschillende postmaster opleidingen, meet- en toetsbare leerdoelen en competenties, de kenmerkende beroepssituaties in supervisie.

20.15-20.25        Korte pauze

20.25-21.00        Vervolg thema’s en deelnemers aan de slag in subgroepen, o.l.v. docent

21.00-21.30       Plenaire terugkoppeling en afsluiting

Docent
Joyce Aalberts is orthopedagoog-generalist BIG/gz-psycholoog en jarenlang universitair docent orthopedagogiek geweest aan de VU. Zij is nu hoofddocent bij één van de OG opleidingen en heeft veel ervaring opgedaan als supervisor OG.

Werkwijze
De bijeenkomst wordt digitaal gegeven. Naast een plenaire inleiding door Joyce Aalberts is er ook interactie met/door de deelnemers: in subgroepen kort thema’s bespreken en terugkoppeling aan docent.  

Doelgroep:

Supervisoren orthopedagoog-generalistKosten:
Gratis: Gratis
Meer informatie:
Neem contact op met
Lisette de Jong

NVO supervisorenavond 7 december (herhaling van 16 november)
7 december 2022, 18:00 uur - 20:30 uur
Supervisorenbijeenkomst
7 december 2022, 18:00 uur - 20:30 uur

Deze activiteit is alleen voor NVO Leden

Deze activiteit wordt exclusief voor NVO leden aangeboden.
Bent u lid? Dan kunt u inloggen om de registratie te vervolgen

Lid worden