Externe activiteit 06-06-2023 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

Studiemiddag LNEO Ontmoet: aanraken en emotionele ontwikkeling

Het coronavirus en de maatregelen die de verspreiding van dat virus moesten remmen, hebben de manier waarop we met elkaar omgaan, ingrijpend beïnvloed: elkaar ontmoeten, in elkaars nabijheid zijn en elkaar aanraken zijn bedreigingen van onze gezondheid geworden. Het antwoord op die bedreigingen is afstand houden of, als nabijheid toch moet, zo nodig met onpersoonlijke beschermende kleding en mondmaskers. Aanraken is niet meer vanzelfsprekend. 

We moeten er bij stil staan, wanneer we het wel en wanneer we het niet doen. En dat terwijl aanraken tegemoet komt aan een diep gevoelde behoefte aan contact in goede en slechte tijden. En bovendien heeft wetenschappelijk onderzoek laten zien, dat aanraken “moet”. Aanraken heeft een positieve effect op lichaam en geest.

De aanpak van het coronavirus maakt, dat er veel aandacht is voor “aanraken”. Dit bracht LNEO er toe om eens stil staan bij wat aanraken betekent voor de emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking, van mensen met een andere zorgvraag of van mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden.

Op de studiemiddag zullen leden van LNEO samen met vaktherapeuten en een haptotherapeut verkennen hoe de relatie is tussen aanraken en emotionele ontwikkeling. Uitgangspunt hierbij is het model van de emotionele ontwikkeling van em. prof. dr. Anton Došen. De therapeuten zorgen voor de casuïstiek en voor de ervaringsoefeningen.

INHOUD VAN DE STUDIEMIDDAG

Centraal staat de relatie tussen aanraken en fase 1 (Adaptatie), fase 2 (Eerste socialisatie) en fase 3 (Eerste individuatie) van de emotionele ontwikkeling.

Tijdens de studiemiddag wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  1. de eerste drie fasen van de emotionele ontwikkeling (psychodynamisch model van Anton Došen);
  2. het verschil tussen affectieve en effectieve aanraking
  3. neurobiologische aspecten van aanraken;
  4. de relatie van aanraken met sensomotoriek;
  5. de verbinding tussen aanraken en emotionele ontwikkeling;
  6. casuïstiek waarin deze verbinding naar voren komt;

Locatie:
Het Oude Tolhuys
Weg naar Rhijnauwen 13-15
3584 AD, Utrecht
Bekijk op kaart
Accreditatie:
Accreditatie wordt aangevraagd bij: Accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG

Inschrijving niet meer mogelijk
Studiemiddag LNEO Ontmoet: aanraken en emotionele ontwikkeling
6 juni 2023, 11:00 uur - 14:45 uur , Utrecht
Studiemiddag LNEO Ontmoet: aanraken en emotionele ontwikkeling
6 juni 2023, 11:00 uur - 14:45 uur , Utrecht

Ben je lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid