jaar NVO
Externe activiteit 15-10-2021 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

Studiedag Seksuele en emotionele ontwikkeling: bevorderen van de seksuele gezondheid

Seksueel gedrag en seksuele gevoelens zijn niet gekoppeld aan een specifiek emotioneel, cognitief of sociaal ontwikkelingsniveau. Iedereen maakt dus een seksuele ontwikkeling door, ongeacht of er sprake is van een beperking. Een achterstand in de (emotionele) ontwikkeling heeft echter wel gevolgen voor de manier waarop seksuele gevoelens worden beleefd en geuit

Kennis van emotionele ontwikkeling voegt een nieuw en onmisbaar aspect toe aan de seksuele hulpverlening bij mensen met een verstandelijke beperking. Want deze kennis is nodig voor het beter begrijpen en begeleiden van seksuele hulpvragen van mensen met een verstandelijke beperking. Als je weet wat het emotionele ontwikkelingsniveau van de cliënt is in relatie tot zijn seksuele ontwikkeling, kun je zorgen voor een beter afgestemde bejegening waardoor de persoon kan groeien in zijn ontwikkeling. En dit draagt weer bij aan de seksuele gezondheid van de persoon.

Emoties en seksuele gezondheid
Het bevorderen van de seksuele gezondheid bij mensen met een verstandelijke beperking vergroot de eigen regie en de empowerment deze  mensen. Ook kan het bevorderen van de seksuele gezondheid een bijdrage leveren aan het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. Bij het bevorderen van deze seksuele gezondheid is het belangrijk aandacht te besteden aan de emoties, gevoelens en behoeften van de persoon.

Ieder mens heeft behoeftes (bijvoorbeeld een behoefte aan seks). Gevoelens maken je bewust van deze behoeftes. Een emotie is sterker dan een gevoel. Het is een acute, kortstondige, met verwarring en fysieke veranderingen gepaard gaande reactie. Bij emoties ontstaat de drang tot handelen.

Mensen kunnen leren om doelgericht met hun emoties om te gaan en ze om te buigen tot gevoelens. Dit gebeurt door gevoelens te verwoorden, een plek te geven en te begrijpen waar ze vandaan komen. Deze bewustwording voorkomt dat behoeften zich uiten in impulsieve emoties waardoor de persoon zelf of anderen beschadigd worden.

Verdiepende scholing
In vervolg op deze studiedag wordt een verdiepende studiedag aangeboden, waarop je de theorie uit deze inleidende studiedag kan leren toepassen op cliënten in je eigen werksituatie. Hiervoor wordt gewerkt met eigen casussen van de deelnemers. Daarnaast is er tijdens de verdiepende studiedag aandacht voor bejegening en gespreksvoering rond seksualiteit. 

Lees hier meer over de studiedag seksuele en emotionele ontwikkeling: bejegening en gespreksvaardigheden>>


Locatie:
Het Oude Tolhuys
Weg naar Rhijnauwen 13-15
3584 AD, Utrecht
Bekijk op kaart
Accreditatie:
Accreditatie wordt aangevraagd bij NVO OG / NIP K&J (geldt na toekenning ook voor SKJ) en Register Vaktherapie.

Inschrijven nog niet mogelijk
Studiedag Seksuele en emotionele ontwikkeling: bevorderen van de seksuele gezondheid
15 oktober 2021, 7:30 uur - 14:30 uur , Utrecht
Studiedag Seksuele en emotionele ontwikkeling: bevorderen van de seksuele gezondheid
15 oktober 2021, 7:30 uur - 14:30 uur , Utrecht

Bent u lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid