jaar NVO
Externe activiteit 25-11-2022 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

Studiedag Schaal voor Emotionele Ontwikkeling

In de afgelopen 25 jaar heeft de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling zich ontwikkeld tot een volwaardige, betrouwbare en gevalideerde schaal. Inmiddels is er de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised² (SEO-R²).  De schaal is uitgegroeid tot een onmisbaar instrument voor assessment in de beeldvorming, diagnostiek en ondersteuning bij mensen met een verstandelijke beperking. 

Als er naast de verstandelijke beperking ook nog sprake is van gedragsproblemen of een psychiatrische stoornis, dan helpt de SEO-R² om het gedrag van de persoon beter te begrijpen en kan de omgeving beter worden afgestemd op de basale behoeften van de persoon (Morisse, Sappok, De Neve en Došen, 2017).

Op basis van de SEO-R ontwikkelde Rachel de Groot het SEO-R Kleurenprofiel. Deze werkvorm bevat kaartjes met kleuren, illustraties en vragen. Hierdoor worden de deelnemers actiever betrokken. In Nederland wordt het kleurenprofiel gebruikt als discussie instrument in teams bij de beeldvorming van cliënten met een verstandelijke beperking.  Eind 2017 kwam ook de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Verkort (SEO-V) op de markt. Deze verkorte schaal heeft 8  domeinen in plaats van 13. Hierdoor neemt de afname minder tijd in beslag.

De SEO-R², de SEO-V en het SEO-R kleurenprofiel zijn verschillende instrumenten die naast elkaar kunnen worden gebruikt.

INLEIDENDE STUDIEDAG

Deze studiedag is bedoeld voor professionals die geen of weinig ervaring hebben met het afnemen van de SEO. Tijdens deze studiedag hoor je meer over de achtergrond van deze instrumenten en hoe je deze in de praktijk kunt gebruiken. Het doel van de dag is dat je na afloop kunt starten met het gebruik van de schalen. Als er tijdens het werken met de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling nog vragen rijzen kan er een verdiepende studiedag worden gevolgd.


Locatie:
Vergadercentrum Vredenburg
Vredenburg 19
3511 BB, Utrecht
Bekijk op kaart
Accreditatie:
Accreditatie is toegekend door: Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) (geldt indien toegekend ook voor SKJ) voor het volgend aantal punten: Herregistratie: 6 punten en Opleiding – diagnostiek: 3 punten

Nu inschrijven
Studiedag Schaal voor Emotionele Ontwikkeling
25 november 2022, 8:30 uur - 15:45 uur , Utrecht
Studiedag Schaal voor Emotionele Ontwikkeling
25 november 2022, 8:30 uur - 15:45 uur , Utrecht

Bent u lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid