jaar NVO
Externe activiteit 20-05-2022 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

Studiedag: Mentaliseren als 'veilige basis' voor emotionele verbinding

Tegenwoordig wordt er van uitgegaan dat het erg belangrijk is dat de omgeving en daarmee ook de begeleiding zich ‘goed genoeg’ afstemt op de basale emotionele behoeften van cliënten met een verstandelijke beperking en bijkomende GGZ-problemen. Hierbij is het nodig om zowel oog te hebben voor de kwetsbaarheid als voor de veerkracht van cliënten.

Dit stelt behandelaars en begeleiders voor een ingewikkelde opdracht. Handelingsverlegenheid en burn-out dreigen dan. Begeleiders kunnen (probleem)gedrag steeds beter diagnostisch plaatsen, bijvoorbeeld in een ontwikkelingsdynamisch kader. Maar ze hebben een probleem met de grote kloof die gaapt tussen de inschatting van de (emotionele) ontwikkeling van een cliënt en de vertaalslag naar het handelen van de begeleider.

In de praktijk en uit leertrajecten blijkt dat begeleiders hierbij best gecoacht worden op een manier waarbij de thema’s stress- en emotieregulatie en mentalisatie centraal staan. Gedragsdeskundigen, teamcoaches en managers kunnen hun teams dan ook ondersteunen door ze op deze manier te coachen.

Erik De Belie heeft mentaliseren beschreven als een stapsgewijs en dynamisch proces. Op deze studiedag hoor je meer over mentaliseren als leidraad voor teamcoaching gericht op emotionele verbinding. Hierbij wordt de theorie levendig gemaakt aan de hand van praktijkvoorbeelden en video en krijgen de deelnemers tijd om te reflecteren over wat ze nodig hebben om deze manier van coachen zelf toe te passen. De dag wordt afgerond met MENTEMO: een reflectiespel over emotionele verbinding dat gebruikt wordt in het kader van teamcoaching. lees hier meer over MENTEMO


Locatie:
De studiedag vindt plaats in Utrecht (en online), de exacte locatie wordt later bekend gemaakt.
Accreditatie:
Accreditatie is toegekend door het accreditatiebureau Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/NVO orthopedagoog-Generalisten voor het volgend aantal punten: Herregistratie 6 punten (Opleiding – behandeling 2 punten, Opleiding – diagnostiek 0,5 punt, Opleiding – overige taken, 05 punt). Omdat de scholing is geaccrediteerd door NIP K&J / NVO OG, is de studiedag ook geaccrediteerd bij het SKJ. Deze studiedag kan worden opgevoerd voor herregistratie. Zie ook de website van SKJ.

Inschrijving niet meer mogelijk
Studiedag: Mentaliseren als 'veilige basis' voor emotionele verbinding
20 mei 2022, 7:30 uur - 14:30 uur
Studiedag: Mentaliseren als 'veilige basis' voor emotionele verbinding
20 mei 2022, 7:30 uur - 14:30 uur

Bent u lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid