Externe activiteit 21-04-2023 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

Studiedag: Hoe sluit je aan de emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking?

In Nederland en Vlaanderen is de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekomen voor de emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking. Een veelgebruikte schaal om de emotionele ontwikkeling van cliënten in te schatten is de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO-R², SEO-K of SEO-V). Maar wat doe je nu als een SEO eenmaal is afgenomen? Hoe sluit je in de ondersteuning aan bij de basale emotionele behoeften van een cliënt? Het model voor emotionele ontwikkeling geeft concrete handvatten voor ondersteuning.

Het model voor emotionele ontwikkeling heeft niet tot doel om een cliënt in één vaste ontwikkelingsfase te plaatsen. De ontwikkeling van mensen kan namelijk variëren. Het is een onregelmatig continuüm van vertragingen, versnellingen, achterstanden en sprongen. Het model voor emotionele ontwikkeling helpt wel om aan specifiek gedrag te zien op welk ontwikkelingsniveau een cliënt op dat moment functioneert. Daarmee krijg je inzicht in de basale emotionele behoeften waar je in de begeleiding bij kunt aansluiten. Je krijgt zo een beeld van de binnenwereld van je cliënt. Met het ontwikkelingsdenken en het model voor emotionele ontwikkeling heb je een mooi middel in handen om je cliënt als persoon te leren kennen in plaats van louter op het gedrag te reageren.

Op deze studiedag gaan docenten Filip Morisse en Leen De Neve in op wat het ontwikkelingsdenken inhoudt en hoe het model voor emotionele ontwikkeling effectief kan worden ingezet in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast gaan ze in op de nieuwste ontwikkelingen en ideeën op het gebied van emotionele ontwikkeling: de verschillende schalen en instrumenten, de vertaalslag naar de ondersteuning en het coachen van teams. Zij vullen de theorie aan met hun eigen praktijkervaring. Je oefent tijdens deze studiedag met casuïstiek.


Locatie:
nnb
Accreditatie:
Accreditatie is toegekend door NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor SKJ).

Inschrijving niet meer mogelijk
Studiedag: Hoe sluit je aan de emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking?
21 april 2023, 7:30 uur - 14:15 uur , Utrecht
Studiedag: Hoe sluit je aan de emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking?
21 april 2023, 7:30 uur - 14:15 uur , Utrecht

Ben je lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid