jaar NVO
Externe activiteit 16-09-2022 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

Hoe kun je inzichtelijk maken wat een verstandelijke beperking inhoudt voor cliënten en hun naasten?

Als de diagnose verstandelijke beperking eenmaal is gesteld, krijgen ouders en andere verwanten uitleg over wat de beperking inhoudt, wat de symptomen zijn en wat de prognose is. De beperking kan in bepaalde gevallen ook aan de cliënt zelf worden uitgelegd. Toch komt het in de praktijk voor dat cliënten met LVB en verwanten van mensen met een verstandelijke beperking niet goed weten wat de gevolgen zijn van deze complexe beperking. 

De consequenties van deze onwetendheid zijn groot: Door overvraging of onderstimulatie kunnen psychische problemen en fysieke klachten ontstaan. Als verwanten zich thuis niet goed afstemmen op de persoon met een beperking, kan dit spanning en escalaties opleveren.

Zodra helder is wat een verstandelijke beperking betekent, verandert de beperking zelf niet maar wel de betekenisverlening bij de betrokkenen. Als de “mist” van waardeoordelen en onterechte verwachtingen eenmaal is weggetrokken, kunnen de betrokkenen weer perspectief zien. Het is duidelijk geworden wat de persoon wel kan en wat niet, waar hulp bij nodig is of wat nog geleerd kan worden. Dit geeft ouders en andere verwanten houvast voor het dagelijks timen en doseren van hun opvoedgedrag of de manier waarop ze thuis met hun beperkte familielid omgaan. Inzicht in de beperking geeft hen ook meer mogelijkheden om escalaties thuis te voorkomen.

Hoe zorg je ervoor dat de boodschap over de betekenis van een verstandelijke beperking ook echt overkomt bij cliënten met LVB en/of verwanten van mensen met een verstandelijke beperking? Tijdens deze studiedag geeft docente Anna Boom je handvatten voor een herkenbare communicatie over de verstandelijke beperking. Ze gaat onder andere in op timing, woordkeus, visualisaties en gespreksvoering.

HYBRIDE STUDIEDAG (FYSIEK & VIA LIVESTREAM)

Bij deze studiedag is het mogelijk om zowel fysiek als online deel te nemen. De studiedag wordt georganiseerd in een zaal waarin de docent en enkele deelnemers aanwezig zijn. FORTIOR beschikt over speciale apparatuur die de stemmen van alle deelnemers kunnen opvangen zodat wat in de zaal gebeurt, goed te volgen is voor online deelnemers. Interactieve werkvormen zijn mogelijk door het werken in zowel fysieke groepjes als breakoutrooms. De studiedag wordt niet opgenomen en deelnemers kunnen buiten beeld blijven als ze dat willen.Locatie:
De studiedag vindt plaats in Utrecht (en online), de exacte locatie wordt later bekend gemaakt.
Accreditatie:
Accreditatie wordt aangevraagd bij: Accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG voor het volgend aantal punten: Herregistratie: 6 punten, Opleiding – behandeling: 0,5 punt, Opleiding – diagnostiek: 2 punten, Opleiding – overige taken: 0,5 punt. De accreditatie van NIP K&J / NVO OG geldt ook voor het SKJ.

Inschrijving niet meer mogelijk
Hoe kun je inzichtelijk maken wat een verstandelijke beperking inhoudt voor cliënten en hun naasten?
16 september 2022, 7:30 uur - 14:15 uur
Studiedag: Hoe maak je duidelijk wat een verstandelijke beperking betekent in het dagelijkse leven van cliënten en hun naasten?
16 september 2022, 7:30 uur - 14:15 uur

Bent u lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid