Externe activiteit 14-04-2023 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

Studiedag: Het intervisiespel “Ontwarde Draad” in het speciaal onderwijs

‘De Draad’ is ontwikkeld door Gerrit Vignero. Het is een metafoor en bedoeld om de emotionele ontwikkeling te verhelderen voor onder andere begeleiders, leerkrachten, gedragsdeskundigen en ouders. ‘De Draad’ geeft je handvaten bij (complexe) opvoedings- en begeleidingsvragen. Het model van ‘De Draad’ wil je helpen om een goede afstemming te zoeken met een leerling en om een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen in gesprekken met ouders.

Ontwikkeling is in het model van ‘De Draad’ ingedeeld in een aantal stappen (of fasen), deze zijn vertaald in type draden. Anders dan in ontwikkelingspsychologie draait het niet alleen om de ontwikkelingsfasen op zich, maar ook om de verbondenheid van een leerling met zijn zorgfiguren.

‘DE DRAAD’ IN HET SPECIAAL ONDERWIJS

‘De Draad’ is een methode die al veel wordt toegepast in de gehandicaptenzorg. De methode is ook heel bruikbaar in het (speciaal) onderwijs. Als een leerkracht geen antwoord (meer) heeft op problematisch gedrag van een leerling dan helpt ‘De Draad’ de leerkracht om nieuwe ideeën op te doen voor de ondersteuning van die leerling. Geen-antwoord-meer-weten leidt namelijk tot stress en handelingsverlegenheid bij leerkrachten met als mogelijk gevolg dat ze het gedrag van de leerling proberen te “beheersen”. En dit helpt helemaal niet en kan zelfs tot allerlei escalaties leiden.

NIEUW! HET INTERVISIESPEL ‘ONTWARDE DRAAD’

Sinds kort is er een nieuw intervisiespel op de markt dat is gebaseerd op het model van ‘De Draad’. Met behulp van het intervisiespel kun je een team coachen zodat zij ‘De Draad’ leren ordenen en ontwarren. Tijdens het spel bespreek je steeds één leerling. Het doel van het intervisiespel is dat het team de ondersteuning en begeleiding vervolgens beter kan afstemmen op wat deze leerling nodig heeft.

Het model van ‘De Draad’ bestaat uit acht draden. In het spel zoom je in op de eerste drie draden, namelijk: de leerkracht trekt de draad, de hechte draad en de lus in ‘De Draad’. Via het spel krijgt je zicht op het hechtingstraject en de verbinding tussen een leerling zijn zorgfiguren.

Als je het intervisiespel met een team wilt gaan spelen, dan is het nodig dat jij als spelleider voldoende kennis hebt van ‘De Draad’. De teamleden – die aan het spel deelnemen – hebben geen kennis van de draad nodig.

Als je nog niet voldoende kennis hebt om een team te begeleiden bij het intervisiespel dan kun je het spel gebruiken om in eerste instantie zelf ‘De Draad’ beter te leren kennen.

BENODIGDE VOORKENNIS

Om deze studiedag te kunnen volgen is het belangrijk om al (enige) kennis te hebben van het model en de methode ‘De Draad’. In de studiedag zal het model slechts kort worden herhaald en besproken. Als je het model nog niet kent, dan kun je eerste de online workshop “Methodisch aan de slag met het model van de draad” volgen

De focus van de studiedag ligt bij het toepassen van het intervisiespel “Ontwarde Draad” en hoe je teams in het speciaal onderwijs kunt coachen.

FYSIEKE STUDIEDAG

Omdat er uitgebreid geoefend zal worden met het intervisiespel en hoe dit kan worden ingezet, zal de studiedag op locatie worden gegeven. Bij deze studiedag is het niet mogelijk om ook online aan te sluiten.


Locatie:
nnb
Accreditatie:
Accreditatie wordt aangevraagd bij het NIP K&J / NVO OG

Inschrijving niet meer mogelijk
Studiedag: Het intervisiespel “Ontwarde Draad” in het speciaal onderwijs
14 april 2023, 7:30 uur - 14:30 uur , Utrecht
Studiedag: Het intervisiespel “Ontwarde Draad” in het speciaal onderwijs
14 april 2023, 7:30 uur - 14:30 uur , Utrecht

Ben je lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid