jaar NVO
Externe activiteit 07-10-2021 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

Studiedag Helpende beeldvorming: een veilige basis voor emotionele beschikbaarheid

Bij het bieden van ondersteuning aan cliënten met een verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en emotionele problemen worden begeleiders/ouders niet zelden ‘uitgedaagd’. Op deze momenten merkt de zorgfiguur dat zijn afstemming in de mist dreigt te gaan. Het betreft veelal ‘uitdagend’ of negatief gedrag waardoor de relationele stress toeneemt en de zorgfiguur het gevoel heeft zijn cliënt kwijt te raken. Het kan ook gaan over groepssituaties waarin de afstemming op meerdere cliënten en hun interacties verkeerd loopt.

Bij het beschrijven van deze situatie schenken we aandacht aan  een ‘eerste inschatting’: hoe begrijpen zorgfiguren spontaan het gedrag van deze cliënt (of cliënten)? Wat doet dit met hen? Op welke wijze hebben ze gereageerd? Hoe reageerde de cliënt? Hiernaar empathisch en waarderend luisteren leidt ertoe dat zorgfiguren zich erkend voelen, waardoor ‘ademruimte’ ontstaat: de spanning neemt af, rust en verbinding met zichzelf én met de collega’s worden bevorderd. Dit eerste luisteren geeft bovendien reeds informatie over welke thema’s er mogelijk spelen. Wanneer zorgfiguren zich bijvoorbeeld vooral onmachtig of angstig voelen, houden we er rekening mee dat ze aanvoelen wat hun cliënt op hen projecteert in het kader van overdracht en tegenoverdracht.

Deze eerste reflecties vormen een opstap naar ‘helpende beeldvorming’, een beeldvorming die een kompas biedt om zich af te stemmen op de onderliggende (ontwikkelings-)noden van de cliënt. Tijdens dit beeldvormingsproces wordt een cliënt beschouwd als een unieke persoon met een eigen levensverhaal en ontwikkelingsthema’s, binnen betekenisvolle contexten. In de loop van dit proces kan een inschaling  gebeuren van de verschillende emotionele ontwikkelingsnoden en domeinen aan de hand van een SEO-R² (Morisse & Došen, 2016) om tot een gedifferentieerd beeld te komen. Het is hierbij steeds belangrijk om zowel de krachten als de kwetsbaarheden van een cliënt in kaart te brengen. De krachten vormen de hefbomen om met de kwetsbaarheden om te gaan. Het ‘kijken’ naar een cliënt en de relatie wordt tijdens het reflectieproces verbonden met ‘naar binnen kijken’ van de zorgfiguren: wat doet het gedrag van deze cliënt met ons? Deze vraag is essentieel omdat het relationeel aanbod vanuit onszelf vertrekt. Wanneer we in contact staan met onze eigen noden en met wat deze cliënt bij ons oproept, helpt dit ons om hiermee om te gaan. Dit is van groot belang omdat bij het werken met deze gekwetste cliënten ons eigen stress- en gehechtheidssysteem geactiveerd wordt.


Locatie:
Volksuniversiteit Utrecht
Nieuwegracht 41
3512 LE, Utrecht
Bekijk op kaart
Accreditatie:
Accreditatie is toegekend door accreditatiebureau NVO OG / NIP K&J (geldt na toekenning ook voor SKJ).

Inschrijven nog niet mogelijk
Studiedag Helpende beeldvorming: een veilige basis voor emotionele beschikbaarheid
7 oktober 2021, 8:00 uur - 15:00 uur , Utrecht
Studiedag Helpende beeldvorming: een veilige basis voor emotionele beschikbaarheid
7 oktober 2021, 8:00 uur - 15:00 uur , Utrecht

Bent u lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid