jaar NVO
Externe activiteit 07-10-2022 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

Studiedag Helpende beeldvorming: een veilige basis voor emotionele beschikbaarheid

Bij het bieden van ondersteuning aan cliënten met een verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en emotionele problemen worden begeleiders/ouders niet zelden ‘uitgedaagd’. Op deze momenten merkt de zorgfiguur dat zijn afstemming in de mist dreigt te gaan. 

Het betreft veelal ‘uitdagend’ of negatief gedrag waardoor de relationele stress toeneemt en de zorgfiguur het gevoel heeft zijn cliënt kwijt te raken. Het kan ook gaan over groepssituaties waarin de afstemming op meerdere cliënten en hun interacties verkeerd loopt.

Bij het beschrijven van deze situatie schenken we aandacht aan  een ‘eerste inschatting’: hoe begrijpen zorgfiguren spontaan het gedrag van deze cliënt (of cliënten)? Wat doet dit met hen? Op welke wijze hebben ze gereageerd? Hoe reageerde de cliënt? Hiernaar empathisch en waarderend luisteren leidt ertoe dat zorgfiguren zich erkend voelen, waardoor ‘ademruimte’ ontstaat: de spanning neemt af, rust en verbinding met zichzelf én met de collega’s worden bevorderd. 

Dit eerste luisteren geeft bovendien reeds informatie over welke thema’s er mogelijk spelen. Wanneer zorgfiguren zich bijvoorbeeld vooral onmachtig of angstig voelen, houden we er rekening mee dat ze aanvoelen wat hun cliënt op hen projecteert in het kader van overdracht en tegenoverdracht.


Locatie:
Volksuniversiteit Utrecht
Nieuwegracht 41
3512 LE, Utrecht
Bekijk op kaart
Accreditatie:
Accreditatie is toegekend door NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor SKJ)

Inschrijving niet meer mogelijk
Studiedag Helpende beeldvorming: een veilige basis voor emotionele beschikbaarheid
7 oktober 2022, 8:00 uur - 15:00 uur , Utrecht
Studiedag Helpende beeldvorming: een veilige basis voor emotionele beschikbaarheid
7 oktober 2022, 8:00 uur - 15:00 uur , Utrecht

Bent u lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid