jaar NVO
Externe activiteit 11-10-2022 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

Studiedag Emotionele ontwikkeling en autisme bij cliënten met een verstandelijke beperking

De ontwikkelingsbenadering van Anton Došen wordt steeds vaker gebruikt in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Er is echter een grote groep cliënten die naast een verstandelijke beperking ook autisme heeft. 

Wat betekent deze bijkomende beperking autisme voor hun emotionele ontwikkeling? Loopt deze gelijk met de ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking zonder autisme? Zo nee, wat zijn dan de overeenkomsten en verschillen? Is de SEO-R² voor de groep cliënten met een verstandelijke beperking en autisme bruikbaar? Bestaat er een soort autistisch profiel als het gaat om emotionele ontwikkeling? Dit zijn vragen die professionals in de zorg voor mensen met een verstandelijk beperking en autisme zouden kunnen hebben.

Volgens de Vlaamse psychologe Els Ronsse biedt Došens model voor emotionele ontwikkeling een bijkomende invalshoek om naar het (probleem)gedrag van mensen met autisme en een verstandelijke beperking te kijken. Hierdoor kan de ondersteuning beter afgestemd worden op deze groep cliënten, zowel in aanbod als in tempo. Je krijgt namelijk zicht op de klassieke prikkelregulatie en ook op de motivatie die achter gedrag zit. Daarnaast sta je stil bij wat iemand met autisme nodig heeft aan zelfstandigheid en sociale interactie. Dit leidt ertoe dat je je handelen nog beter kan afstemmen op de noden en behoeften van een cliënt, waardoor je zijn veiligheidsgevoel kan vergroten en waardoor zijn groeimogelijkheden geactiveerd worden.


Locatie:
Vergadercentrum Vredenburg
Vredenburg 19
3511 BB, Utrecht
Bekijk op kaart
Accreditatie:
Accreditatie is toegekend door NIP K&J/NVO OG (geldt ook voor SKJ)

Nu inschrijven
Studiedag Emotionele ontwikkeling en autisme bij cliënten met een verstandelijke beperking
11 oktober 2022, 8:00 uur - 15:00 uur , Utrecht
Studiedag Emotionele ontwikkeling en autisme bij cliënten met een verstandelijke beperking
11 oktober 2022, 8:00 uur - 15:00 uur , Utrecht

Bent u lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid