jaar NVO
Externe activiteit 21-09-2021 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

(Online training) Groepsdynamiek in (L)VB groepen: Groepsrollen herkennen, benutten en beïnvloeden

De training gaat over groepsdynamiek in woon- en dagbestedingsgroepen voor mensen met lichte tot matige verstandelijke beperking. De docent gaat in deze training specifiek in op de invloed van groepsrollen op het groepsklimaat en hoe je deze rollen kunt herkennen, benutten en beïnvloeden. Het doel hiervan is tweeledig: een positief groepsklimaat bevorderen en de individuele cliënten binnen de groep ondersteunen in het innemen van een positieve rol.

In de afgelopen decennia is de nadruk in de verstandelijk gehandicaptenzorg steeds meer komen te liggen op de ondersteuning van het ‘individu’ met een verstandelijke beperking. Die aandacht voor het individu is positief, maar de groep met zijn klimaat en dynamiek is hierbij teveel buiten beeld geraakt. Veel mensen met een (lichte) verstandelijke beperking wonen echter in een groep en hebben dagbesteding in een groep. Het klimaat in deze groepen is dus wel degelijk een factor van betekenis voor het welzijn van cliënten. Ook kunnen cliënten leren van en in een groep. Om het groepsklimaat en de dynamiek positief te beïnvloeden zijn er veel interventies die gedragsdeskundigen en begeleiders kunnen inzetten, waaronder het nieuw ontwikkelde groepsrollenmodel voor de (L)VB-groep.

In elke groep ontstaan groepsrollen, dus ook in (L)VB groepen. Deze groepsrollen hebben een functie in de groep en vertellen iets over de groep. Aan de rollen in de groep kun je onder andere zien hoe de groep functioneert, of het een positieve of negatieve groep is en wat de groep nodig heeft. Daarnaast biedt het een breder perspectief op ‘individueel gedrag’. Gedrag dat samenhangt met een groepsrol kan beïnvloed worden door en in de groep. Door te onderzoeken wat de wisselwerking is tussen de individuele cliënt en de groep en wat dit zegt over zijn gedrag, komt er meer inzicht in wat het gedrag oproept, in stand houdt of versterkt. Daarbij biedt het nieuwe mogelijkheden om het gedrag te beïnvloeden in en door de groep.

TIJDSDUUR: een online training van twee dagdelen op 21 september en 5 oktober van 9:30 tot 12:30.


Locatie:
(Online) training
Accreditatie:
Accreditatie wordt aangevraagd bij SKJ voor jeugd- en gezinsprofessionals

Inschrijven nog niet mogelijk
(Online training) Groepsdynamiek in (L)VB groepen: Groepsrollen herkennen, benutten en beïnvloeden
21 september 2021, 7:30 uur - 10:30 uur
(Online training) Groepsdynamiek in (L)VB groepen: Groepsrollen herkennen, benutten en beïnvloeden
21 september 2021, 7:30 uur - 10:30 uur

Bent u lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid