jaar NVO
Externe activiteit 09-09-2022 - 14-10-2022 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

Tweedaagse training: Beoordelen van de wilsbekwaamheid bij mensen met een verstandelijke beperking

Heeft de cliënt de wens om zich te laten steriliseren? Wil hij stoppen met een behandeling? Of vertoont hij of zij gedrag wat de gezondheid ernstig kan schaden? Doorgaans kan een behandelaar redelijk inschatten in hoeverre een persoon met een verstandelijke beperking begrijpt welke behandeling wordt aangeboden en wat de consequenties zijn van wel of niet behandelen. 

Iemand kan verbaal of non-verbaal instemmen, weigeren of verzet vertonen bij het uitvoeren van de behandeling. Soms ligt echter een ingrijpende behandelbeslissing voor. Als iemand zich dan niet wil laten behandelen, kan dit ernstig nadeel opleveren voor die persoon. Als een behandelaar een ingrijpende behandeling wil starten of ernstig nadeel voor de persoon wil voorkomen, is zorgvuldig onderzoek naar de wilsbekwaamheid dus noodzakelijk.

Wilsbekwaamheid is een complex begrip binnen de context van ethiek, recht, psychologie en geneeskunde. In de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) wordt wilsbekwaamheid omschreven als: “Kan in staat worden geacht tot een redelijke waardering van zijn of haar belangen ter zake” Voor het geven van toestemming voor een medische interventie is wilsbekwaamheid een voorwaarde. De mate waarin een persoon wilsbekwaam is moet per individu, per situatie en per beslissing vastgesteld worden. Hoe ingrijpender een beslissing is, hoe zorgvuldiger hulpverleners naar wilsbekwaamheid moeten kijken.

Een onderzoek naar wilsbekwaamheid  kan iedere behandelaar, na enige oefening, zelf uitvoeren. Daarna volgen ethische afwegingen om er achter te komen wat in de situatie goed is om te doen, rekening houdend met de wetten en regels, zoals de WZD en de WGBO.

ONLINE TRAINING

Deze tweedaagse online training op 9 september en 14 oktober is vanuit huis of kantoor te volgen. Het platform waarmee de training wordt gegeven is Zoom.


Locatie:
Online
Accreditatie:
Accreditatie is toegekend door NIP K&J / NVO OG

Inschrijving niet meer mogelijk
Tweedaagse training: Beoordelen van de wilsbekwaamheid bij mensen met een verstandelijke beperking
9 september 2022, 7:00 uur - 14 oktober 2022, 10:00 uur
Online training: Beoordelen van de wilsbekwaamheid bij mensen met een verstandelijke beperking en omgaan met vervangende vertegenwoordiging
9 september 2022, 7:00 uur - 10:00 uur

Bent u lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid