Waar bent nu naar op zoek?
Externe activiteit 05-11-2021 Geaccrediteerde activiteit Voor NVO leden

NVO Orthopedagogencongres 2021

Op vrijdag 5 november 2021 vindt de vijfde landelijke orthopedagogen dag plaats, met als centraal thema: “Shared decision: luister je naar mij? Wederzijdse afhankelijkheid in de hedendaagse hulpverlening”


Vanwege de onzekerheid rondom COVID-19 is de opzet anders dan voorheen. Het congres zal volledig digitaal plaatsvinden middels een virtueel event. De verschillende plenaire- en deelsessies kunt u volgen via een livestream.

Het thema van het congres is in de hedendaagse hulpverlening steeds meer van belang. Het congres zal zich richten op vragen zoals:

• Hoe ga je als orthopedagoog om met conflicterende belangen in de huidige maatschappij?

• Hoe zet je de cliënt / leerling centraal, ook wanneer autonomie en zelfredzaamheid niet vanzelfsprekend zijn?

• Op welke manier zet je het netwerk in voor passende hulpverlening?

• Hoe zet je je eigen belangen en referentiekader als professional uit en het gezamenlijke belang voorop?

• Hoe betrek je de jongere/leerling/cliënt in het proces en de besluitvorming?

Terminologie als “de cliënt centraal” staat binnen alle orthopedagogische domeinen voorop. Maar hoe geef je dat vorm in de praktijk? Hoe versterk je het cliëntperspectief en hulpverlenersperspectief wederzijds? Verschillende sprekers belichten bovenstaande vraagstukken in interactieve sessies. We nodigen deelnemers uit middels dit congres de gezamenlijkheid in de hulpverlening onder de loep te nemen en te toetsen aan hun eigen kader. 

Wij kijken er naar uit u op vrijdag 5 november online te verwelkomen op ons inspirerende, interactieve congres! 

Namens de voorbereidingsgroep: Tina Bakker, Jessica Boer, Marijke van Liempt, Sabine Romeijn en Véronique Wils-Hoogland


Meer informatie:
Neem contact op met
Ingeborg van Impelen
Bekijk de website
Accreditatie:
Accreditatie is aangevraagd

Nu inschrijven
NVO Orthopedagogencongres 2021
5 november 2021 - 5 november 2021, 12:00 uur - 16:00 uur
NVO Orthopedagogencongres 2021
5 november 2021, 12:00 uur - 16:00 uur

Deze activiteit is alleen voor NVO Leden

Deze activiteit wordt exclusief voor NVO leden aangeboden.
Bent u lid? Dan kunt u inloggen om de registratie te vervolgen

Lid worden