jaar NVO
Studiedag 30-09-2022 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

NVO Bijeenkomst: Hoe houd je als hulpverlener plezier in je werk bij een vechtscheiding?

Scheiding is al decennia een breed maatschappelijk verschijnsel waar veel problematiek uit voortkomt voor kinderen en volwassenen. Een diversiteit aan beroepskrachten heeft er bijna dagelijks mee te maken. Scheiding komt dus veel voor, en iedereen heeft er een mening over, maar dat betekent nog niet dat het gewoon is, of dat de gevolgen meevallen. Steeds meer zijn we ons ervan bewust dat we psychisch lijden van kinderen en ouders door scheiding serieus moeten nemen, moeten beperken en terugdringen. Maar de hulp aan deze gezinnen is vaak moeilijk voor professionals/hulpverleners. Het vergt compassie en commitment, maar dat valt niet altijd mee als je te maken krijgt met weerstand, wantrouwen en soms disrespect. Of zelfs (dreiging met) een tuchtklacht.

In deze themabijeenkomst komt zowel theorie als praktijk aan de orde, zowel vanuit het oogpunt van het kind, als de ouders, maar voornamelijk ook vanuit het oogpunt van ons als hulpverlener. Activiteit en voorbeelden van casuïstiek staan daarbij centraal.
Zo wordt ingegaan op welke onderliggende psychologische factoren mede de oorzaak kunnen zijn voor moeilijk gedrag van cliënten en hoe je daar snel zicht op krijgt. En wat is je eigen bijdrage aan toename of juist herstel van ontregelde stresssystemen.

Maar ook en vooral is de bijeenkomst gericht op wat dit werk voor invloed heeft op jou als professional/hulpverlener. Wat wordt er van jou gevraagd, hoe ga je om met de gevoelens van machteloosheid, teleurstelling en boosheid die deze ouders bij jou en andere betrokkenen naar boven kunnen halen. Wat betekent het voor je als je hulp niet wordt gewenst, niet gewaardeerd of niet slaagt.  Hoe zorg je dat je niet mee gezogen wordt in het conflict dat zich voor je ogen afspeelt of in één van de kampen terecht komt.
Kortom: Hoe je goed voor jezelf zorgt in het omgaan met de dagelijkse spanningen bij en tussen ouders, waarbij je vaak wantrouwen en (onderling) disrespect tegenkomt, en ook actieve of passieve vormen van weerstand en grensoverschrijdend gedrag. De problemen vormen vaak een interessante en uitdagende puzzel die tegelijkertijd een systeemgerichte, individugerichte en relatiegerichte aanpak vergen. Maar hoe houd je overzicht in wat, wanneer. En kun je daarbij goed rekening houden met de individuele belangen, ook in juridisch en ethisch opzicht. Welke voorbereiding tref je en welke ‘nazorg’ kun je organiseren om naast plezier in deze complexe hulp, ook eigen gevoelens van teleurstelling en onmacht te hanteren.

De themabijeenkomst wordt verzorgd door drs. Gerda M.M. de Boer MSc., NVO-orthopedagoog gespecialiseerd in begeleiding van ouders en kinderen in scheidingssituaties en werkzaam in haar eigen praktijk Kind, ouders en scheiding in Alkmaar. Gerda ontwikkelde Kinderen scheiden ook! en is docent bij RINO Amsterdam. Zij is ook familiemediator, forensisch mediator en bijzondere curator.

Zij werkte mee aan de Herziening van de Richtlijn Scheiding bij het NJI in 2020, aan het Platform Scheiden zonder Schade (2018 – 2021) en was lid van het Expertteam Ouderverstoting/Complexe omgangsproblematiek dat in 2021 haar rapport publiceerde.


Locatie:
BCN Utrecht Centraal (bij station Utrecht Centraal)
Catherijnesingel 48
3511 GC, Utrecht
Bekijk op kaart
Kosten:
Ticket NVO-lid: €40.00
Ticket Niet lid: €80.00
Meer informatie:
Neem contact op met
Ingeborg van Impelen
Bekijk de website
Accreditatie:
Accreditatie is toegekend. K&J/OG herregistratie 2 punten, K&J/OG opleiding- behandeling 0,5 punten, K&J/OG opleiding overige taken 1 punt.

NVO Bijeenkomst: Hoe houd je als hulpverlener plezier in je werk bij een vechtscheiding?
30 september 2022, 7:30 uur - 10:30 uur , Utrecht
NVO Bijeenkomst: Hoe houd je als hulpverlener plezier in je werk bij een vechtscheiding?
30 september 2022, 7:30 uur - 10:30 uur , Utrecht

Bent u lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid