Externe activiteit 08-09-2023 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

Motiverende Gespreksvoering 3.0

In deze tweedaagse cursus leer je de specifieke gespreksvaardigheden van motiverende gespreksvoering van een ervaren trainer. In de cursus worden theorie en oefening afgewisseld. De docent heeft een brede behandelervaring in de GGZ en helpt bij het verbinden van de aangereikte interventies uit de cursus met je eigen werkpraktijk.

Inhoud cursus

De Motiverende Gespreksvoering (MGV) methode versterkt de persoonlijke motivatie van de cliënt voor gedragsverandering. MGV is bewezen effectief bij verschillende doelgroepen. De motiverende gesprekvoering wordt veel gebruikt in behandelingen voor verslavingsproblematiek, maar is veel breder inzetbaar. Wanneer cliënten ambivalent zijn over het veranderen van hun gedrag of wanneer cliënten wel duidelijk willen veranderen, maar het hen steeds niet goed lukt, kan motiverende gespreksvoering jou als therapeut hierbij helpen. Deze cursus is gebaseerd op de laatste ontwikkelingen en inzichten van MGV.

Opzet

Tijdens de eerste dag gaan we in op de spirit en processen van Motiverende Gespreksvoering. We trainen samen de basisvaardigheden en oefenen in afwisselende werkvormen. Op de tweede dag gaan we samen aan de slag met het uitlokken en reageren op verandertaal, omgaan met wrijving en het maken van veranderplannen. Na deze twee dagen ben je als cursist in staat om deze technieken toe te passen in jouw eigen praktijk.

Data:

8 september 2023
6 oktober 2023


Locatie:
CCD Arnhem
Accreditatie:
Accreditatie toegekend door: NIP K&J/NVO: 13 punten Herregistratie, 5 punten opleiding-behandeling, 1 punt voor opleiding-diagnostiek, 0,5 punt voor overige taken

Inschrijving niet meer mogelijk
Motiverende Gespreksvoering 3.0
8 september 2023, 8:00 uur - 15:00 uur
Motiverende Gespreksvoering 3.0
8 september 2023, 8:00 uur - 15:00 uur

Ben je lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid