Externe activiteit 10-02-2023 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

Hybride studiedag Somatische oorzaken gedragsverandering bij mensen met een beperking

Welke lichamelijke problemen kunnen leiden tot gedragsveranderingen of gedragsproblemen? Hoe kunnen bijvoorbeeld schildklier aandoeningen, hormonale veranderingen, infecties of sensorische stoornissen zich presenteren bij mensen met een verstandelijke beperking?

Lichamelijke problemen kunnen bij mensen met een verstandelijke beperking leiden tot gedragsveranderingen of probleemgedrag. Het is een goede strategie om bij problematisch gedrag ook eens te kijken naar de medische problematiek van een cliënt. Kinderen, jeugdigen en volwassenen met een verstandelijke beperking hebben namelijk vaker last van medische aandoeningen dan hun leeftijdgenoten zonder verstandelijke beperking. Dit geldt bijvoorbeeld voor schildklierziekten of zintuigen die niet goed functioneren. Meestal zijn de aandoeningen chronisch en kunnen ze bijkomende aandoeningen tot gevolg hebben. Zo kan schildklierziekte tot druk gedrag en slaapproblemen leiden. Er zijn ook tijdelijke lichamelijke klachten zoals oorpijn of misselijkheid die in moeilijk gedrag geuit worden. Ook medicatiegebruik kan invloed hebben op gedrag.

Tijdens deze studiedag worden probleemgedrag en gedragsveranderingen bij mensen met een verstandelijke beperking vanuit twee perspectieven benaderd, namelijk het gedragswetenschappelijke en het medische perspectief.

LEERGANG MEDISCHE OORZAKEN VAN GEDRAG

Deze studiedag maakt onderdeel uit van de leergang medische oorzaken van gedrag die bestaat uit 3 studiedagen. Na deze leergang, die je geheel, of gedeeltelijk kunt volgen, heb je meer inzicht in de ziektebeelden die tot gedragsverandering kunnen leiden en neem je vaker somatische problemen mee in de hypothesevorming bij gedragsveranderingen van mensen met een verstandelijke beperking. Bekijk hier de leergang>>

HYBRIDE STUDIEDAG (FYSIEK & VIA LIVESTREAM)

Bij deze studiedag is het mogelijk om zowel fysiek als online deel te nemen. De studiedag wordt georganiseerd in een zaal waarin de docent en enkele deelnemers aanwezig zijn. FORTIOR beschikt over speciale apparatuur die de stemmen van alle deelnemers kunnen opvangen zodat wat in de zaal gebeurt, goed te volgen is voor online deelnemers. Interactieve werkvormen zijn mogelijk door het werken in zowel fysieke groepjes als breakoutrooms. De studiedag wordt niet opgenomen en deelnemers kunnen buiten beeld blijven als ze dat willen.

Deze training is onderdeel van de leergang: Leergang Medische oorzaken van gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking


Locatie:
Fysiek (Utrecht) & via livestream
Accreditatie:
Accreditatie is toegekend door NIP KJ / NVO OG voor het volgend aantal punten: Herregistratie: 6 punten Opleiding – behandeling: 0,5 punt Opleiding – diagnostiek: 2 punten Opleiding – overige taken: 0,5 punt. Als de studiedag wordt geaccrediteerd door NIP KJ / NVO OG, dan is de studiedag ook geaccrediteerd door het SKJ.

Nu inschrijven
Hybride studiedag Somatische oorzaken gedragsverandering bij mensen met een beperking
10 februari 2023, 8:30 uur - 15:15 uur
Hybride studiedag Somatische oorzaken gedragsverandering bij mensen met een beperking
10 februari 2023, 8:30 uur - 15:15 uur

Ben je lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid