jaar NVO
Externe activiteit 12-10-2021 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

(Hybride) Studiedag Kwaliteit van Bestaan als richtsnoer voor kwaliteit van zorg

Sinds professor Ad van Gennep het begrip Kwaliteit van Bestaan in Nederland en Vlaanderen invoerde heeft de gehandicaptensector dit breed omarmd. Het begrip kreeg snel een ‘hoera-status’: het lijkt voor iedereen duidelijk en niemand is er tegen. Maar wat betekent het voor de praktijk? Hoe moet het begrepen worden en hoe kan het richting geven aan zorg en ondersteuning zodat er niet alleen over wordt gepraat, maar mensen er ook beter van worden? Hoe helpt het een stip op de horizon te zetten?

Deze studiedag wil informeren en inspireren. Onder het motto ‘niets is zo praktisch als een goede theorie’ wordt ingegaan op de achtergronden en de bruikbaarheid van Kwaliteit van Bestaan voor de praktijk van zorg en ondersteuning van mensen met beperkingen. In een tijd waarin het lastig is om de weg te vinden in de marketing van visies, methoden en modellen kijken we op deze studiedag hoe basiswaarden in de zorg een ankerpunt en toetssteen kunnen zijn om richting te geven aan professioneel handelen.

De bedoeling van de studiedag is daartoe te inspireren en kritisch te reflecteren op kwaliteit van zorg en ondersteuning.

Hybride studiedag (fysiek & via livestream)

Bij deze studiedag is het mogelijk om zowel fysiek als online deel te nemen. De studiedag wordt georganiseerd in een zaal waarin de docent en enkele deelnemers aanwezig zijn. FORTIOR beschikt over speciale apparatuur die de stemmen van alle deelnemers kunnen opvangen zodat wat in de zaal gebeurt, goed te volgen is voor online deelnemers. Interactieve werkvormen zijn mogelijk door het werken in zowel fysieke groepjes als breakoutrooms. De studiedag wordt niet opgenomen en deelnemers kunnen buiten beeld blijven als ze dat willen.


Locatie:
Het Oude Tolhuys
Weg naar Rhijnauwen 13-15
3584 AD, Utrecht
Bekijk op kaart
Accreditatie:
Accreditatie: wordt aangevraagd bij accreditatiebureau NVO OG / NIP K&J (geldt na toekenning ook voor SKJ).

Inschrijven nog niet mogelijk
(Hybride) Studiedag Kwaliteit van Bestaan als richtsnoer voor kwaliteit van zorg
12 oktober 2021, 8:00 uur - 15:00 uur , Utrecht
(Hybride) Studiedag Kwaliteit van Bestaan als richtsnoer voor kwaliteit van zorg
12 oktober 2021, 8:00 uur - 15:00 uur , Utrecht

Bent u lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid