Externe activiteit 24-05-2022 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

HYBRIDE Gameproblemen behandelen bij jongeren

Tijdens deze cursus leer je de theoretische kennis en de praktische vaardigheden die noodzakelijk zijn om gameproblemen te begrijpen en te behandelen. Je leert hoe het komt dat sommige jongeren een gameprobleem ontwikkelen en anderen niet. Je krijgt inzicht in de mechanismen die gameontwikkelaars gebruiken om verslaving in de hand te werken, als ook de rol die de omgeving speelt. Daarna wordt een protocollaire behandeling aangeleerd, met een bijzondere nadruk op motiverende gesprekvoering. Dit protocol wordt verder aangevuld met extra handvatten en practice based evidence vanuit de dagdagelijkse praktijk.

Doelstelling

De deelnemers worden geacht aan het eind van deze cursus over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om de eerste stappen te zetten bij de behandeling van gameverslaving, eventueel onder supervisie. De cursisten zijn op de hoogte van de laatste nieuwe wetenschappelijke inzichten wat betreft de ontwikkeling en de behandeling van gameproblemen, als ook de manier waarop de gameontwikkelaars steeds bewuster gameproblemen in de hand werken.

Opzet

De cursus bestaat uit één cursusdag. Tijdens het eerste deel van de cursus staan we stil bij de theorie die noodzakelijk is om gameproblemen te begrijpen. Daarna wordt het protocol van de Jonge, Spijkerman & Muller (2018) aangeleerd en aangevuld met extra handvatten en interventies op basis van de expertise van de docent.

Deelname kan online of op locatie bij CCD, geef bij jouw inschrijving aan waar je voorkeur naar uitgaat.


Locatie:
Online en CCD Arnhem
Oude Oeverstraat 120, etage 3,
6811 JZ, Arnhem
Bekijk op kaart
Meer informatie:
Bekijk de website
Accreditatie:
TOEGEKEND DOOR O.A.: NIP K&J/NVO: 6 punten herregistratie; 1,5 behandeling; 1 diagnostiek; 0,5 overige taken

Inschrijving niet meer mogelijk
HYBRIDE Gameproblemen behandelen bij jongeren
24 mei 2022, 8:00 uur - 15:00 uur , Arnhem
HYBRIDE Gameproblemen behandelen bij jongeren
24 mei 2022, 8:00 uur - 15:00 uur , Arnhem

Ben je lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid