Externe activiteit 15-05-2023 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

Cursus Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis

Soms past de problematiek van een patiënt niet in één vakje. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een psychische stoornis en een verslaving. Of een verslaving en een licht verstandelijke beperking (LVB). Maar wat als de problematiek nóg complexer is? Wat als de problematiek van de patiënt zelfs niet in twee vakjes past? Dat is het geval bij triple problematiek, oftewel het samengaan van een LVB, verslaving en psychische stoornis.

Veel hulpverleners krijgen te maken met triple problematiek. De zorg voor deze patiënten vraagt veel van hen. Er is nog maar weinig bekend over triple problematiek en richtlijnen voor diagnostiek en behandeling ontbreken. De vraag die in deze cursus centraal staat is hoe je goede zorg kunt leveren voor patiënten met triple problematiek. Centraal staat daarin de samenhang tussen de verschillende deelaspecten van triple problematiek. Aan de hand van wetenschappelijke informatie en praktijkervaring wordt omschreven waar het om gaat in de zorg voor patiënten met triple problematiek en worden handvatten gegeven voor de praktijk. Onderwerpen als communicatie en bejegening, begeleiding en behandeling, verwijzen en samenwerken passeren de revue.


Locatie:
CCD Arnhem
Oude Oeverstraat 120, etage 3,
6811 JZ, Arnhem
Bekijk op kaart
Meer informatie:
Bekijk de website
Accreditatie:
Accreditatie o.a. toegekend door: NIP K&J/NVO: 6 punten herregistratie; NIP K&J/NVO: 2 punten diagnostiek NIP K&J/NVO: 0.5 punten behandeling; NIP K&J/NVO: 0.5 punten overige taken

Inschrijving niet meer mogelijk
Cursus Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis
15 mei 2023, 8:00 uur - 15:30 uur , Arnhem
Cursus Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis
15 mei 2023, 8:00 uur - 15:30 uur , Arnhem

Ben je lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid