Externe activiteit 08-05-2023 - 09-05-2023 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

Cursus Transdiagnostische mechanismen bij kinderen en jongeren

Transdiagnostisch werken zit in de lift en is ondertussen erg populair geworden bij clinici. Deze manier van werken sluit dan ook aan bij de recente ‘Research Domain Criteria’-trend (Insel et al., 2010), een theoretisch raamwerk dat de mechanismen onderliggend aan psychopathologie in kaart tracht te brengen. 

In tegenstelling tot stoornisspecifieke programma’s zetten transdiagnostische behandelprogramma’s in op mechanismen die onderliggend zijn aan verschillende vormen van psychopathologie en zijn ze breed inzetbaar. In dergelijke programma’s kan de focus liggen op cognitieve processen (bijvoorbeeld: zelfbeeld, klinisch perfectionisme, executieve functies), emotionele processen (bijvoorbeeld: emotieregulatie, zelfcompassie) en gedragsmatige processen (assertiviteit, ouderschap) onderliggend aan de complexe klachten die kinderen kunnen vertonen. Ze hebben een logische opbouw, worden in een welbepaald format aangeboden en zijn meestal ook redelijk beperkt in de tijd (bijvoorbeeld 12-14 weken).

Op deze cursusdagen wordt er een algemene inleiding op transdiagnostisch werken gegeven en wordt er kritisch besproken hoe en wanneer dergelijke behandelprogramma’s kunnen worden gebruikt. Daarna komen vier transdiagnostische mechanismen aan bod (nl. perfectionisme, emotieregulatie, executieve functies en zelfcompassie) en wordt er zowel gefocust op het in kaart brengen van deze mechanismen (diagnostiek) als het aanpakken ervan (interventies). De cursus bestaat uit een afwisselende mix tussen theorie en oefeningen!


Locatie:
CCD Arnhem
Oude Oeverstraat 120, etage 3,
6811 JZ, Arnhem
Bekijk op kaart
Meer informatie:
Bekijk de website
Accreditatie:
Accreditatie toegekend door: NVvP: 10 punten; FGzPt: 12 punten; NIP K&J/NVO: 12.5 punten Herregistratie; NIP K&J/NVO: 2.5 punten Opleiding - behandeling; NIP K&J/NVO: 2 punten Opleiding - diagnostiek; NIP K&J/NVO: 1.5 punten Opleiding - overige taken

Inschrijving niet meer mogelijk
Cursus Transdiagnostische mechanismen bij kinderen en jongeren
8 mei 2023, 8:00 uur - 9 mei 2023, 15:00 uur , Arnhem
Cursus Transdiagnostische mechanismen bij kinderen en jongeren
8 mei 2023 - 9 mei 2023, 8:00 uur - 15:00 uur , Arnhem

Ben je lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid