Externe activiteit 15-06-2023 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

Congres Vroegsignalering, preventie en interventie

Ieder kind kent zijn eigen ontwikkeling. Als er sprake is van een afwijkende ontwikkeling hoeft dat dus niet meteen een probleem te zijn. Maar het kan – helaas – wel. In dat geval is vroegsignalering van groot belang.

Uit onderzoek blijkt dat het zo vroeg mogelijk onderkennen van ontwikkelingsachterstanden een positief effect heeft op het verloop van stoornissen. Door tijdig in te zien dat een kind een verhoogd risico heeft op bijvoorbeeld ADHD, ASS of TOS, kan met met behulp van vroeginterventies erger worden voorkomen.

Om die reden komen er steeds meer methoden om afwijkende ontwikkelingen goed in te schatten en eventuele stoornissen en problemen vroegtijdig te signaleren. En omdat interventie juist op jonge leeftijd effectief blijkt, kan met passende hulp optimaal worden aangesloten bij de ontwikkelingsbehoeften van het kind.

Tijdens het congres gaan deskundige sprekers in op vroegsignalering, preventie en vroeginterventie van ADHD, autisme, gedragsproblemen, TOS en problemen met prikkelverwerking.

Fysieke en online deelname:

U kunt live op locatie deelnemen in het Van der Valk Hotel Utrecht. U kunt er ook voor kiezen om het congres vanaf 26 juni 2023 – zes weken lang – online te bekijken. In de online-versie hoeft u het congres dus niet in een dag te volgen.


Locatie:
Van der Valk Hotel Utrecht en online
Accreditatie:
Accreditatie wordt aangevraagd voor kinder- en jeugdpsychologen (NIP), orthopedagogen (NVO) en klinisch (neuro)psychologen (FGzPt). Jeugdprofessionals kunnen vanwege de accreditatie bij NVO/NIP hun deelname ook opvoeren bij de SKJ.

Inschrijving niet meer mogelijk
Congres Vroegsignalering, preventie en interventie
15 juni 2023, 7:00 uur - 14:30 uur , Utrecht
Congres Vroegsignalering, preventie en interventie
15 juni 2023, 7:00 uur - 14:30 uur , Utrecht

Ben je lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid