jaar NVO
Externe activiteit 02-12-2022 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

Congres Autisme bij kinderen en jongvolwassenen

BSL/GGZ Congressen biedt NVO-leden een speciale korting van € 40 op het inschrijfbedrag. De korting wordt verrekend op het aanmeldformulier.

Bohn Stafleu van Loghum organiseert het congres Autisme bij kinderen en jongvolwassenen in samenwerking met het Landelijk expertisenetwerk Autisme Jonge Kind (AJK). De rode draad van het congres is kinderen met (een verhoogd risico) op autisme zo vroeg mogelijk te signaleren om zo frustratie bij kind en gezin te voorkomen. Pas dan kan passende hulp, dicht bij huis, gerealiseerd worden.

Signaleren, diagnostiek en behandeling: een praktische insteek

Hoe herken je als hulpverlener de eerste symptomen van autisme bij kinderen tussen de 1-12 jaar en jongvolwassenen? Hoe kom je tot een diagnose en behandelplan? De insteek van het congres Autisme bij kinderen en jongvolwassenen is praktisch gericht: hoe behandel je deze kinderen het beste en hoe begeleidt je de ouders hierbij? Aan de hand van verschillende casussen krijg je als behandelaar van kinderen met autisme inzicht hierin. Dit congres helpt professionals bij het in kaart brengen van ondersteuningsbehoefte van een kind met (een vermoeden van) autisme, en zijn of haar gezin.

Deze dag leer je:

  • Kinderen met (een verhoogd risico) op ASS zo vroeg mogelijk te signaleren
  • Hoe je komt tot een diagnose en behandelplan bij kinderen met autisme
  • Wat de ondersteuningsbehoefte van een kind met autisme en zijn of haar gezin is
  • Het proces van herkenning van eerste symptomen, naar diagnose, interventieplan en evaluatie
  • De verschillende onderdelen van behandeling en begeleiding (stimuleren ontwikkeling, aanleren vaardigheden en verminderen/voorkomen problemen)

Waarom kies je voor dit congres?

Het congres is op de praktijk gericht. Deze dag biedt veel aanknopingspunten om enerzijds je verder in autisme te verdiepen en anderzijds de diagnostiek en behandeling vorm te kunnen geven. Je ontvangt in één dag de meest actuele kennis en tools uit de wetenschap en de praktijk over (vroeg)herkenning, diagnostiek, behandeling en begeleiding.


Locatie:
Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ, Veenendaal
Bekijk op kaart
Accreditatie:
Accreditatie is aangevraagd bij: NIP-Eerstelijnspsychologie, NIP Kinder- en Jeugdpsychologen, NVO Orthopedagoog-Generalist, FGzPt, NVvP, SKJ, V&V en VSR

Nu inschrijven
Congres Autisme bij kinderen en jongvolwassenen
2 december 2022, 8:00 uur - 15:30 uur , Veenendaal
Congres Autisme bij kinderen en jongvolwassenen
2 december 2022, 8:00 uur - 15:30 uur , Veenendaal

Bent u lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid