Externe activiteit 10-10-2023 Openbaar

BLENDED Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving

In deze blended cursus wordt aandacht besteed aan het vormgeven van diagnostiek en behandelingstrajecten voor mensen met problematisch middelengebruik én een verstandelijke beperking. In de training is aandacht voor kennis over beide afzonderlijke sectoren, de combinatieproblematiek, specifieke behandellijnen en het aanpassen van bestaande behandelingen. Ook is er aandacht voor het coachen van begeleiders in het omgaan van deze vorm van dubbeldiagnose problematiek.

Combinatie van LVB en verslaving

Alcohol en drugs zijn niet meer weg te denken uit het leven in een moderne en open maatschappij als de onze. Bij een aantal groepen mensen heeft het gebruik ervan problematische vormen aangenomen. Jeugdigen en volwassenen met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) behoren tot deze groepen. Zij maken in toenemende mate deel uit van de maatschappij en komen al vroeg in aanraking met alcohol en drugs. Bij een niet gering aantal van hen is er sprake van misbruik en afhankelijkheid of verslaving. Niet zelden gaat dit gepaard met psychische en sociale problemen.

De hulpverlening aan jeugdigen en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking is nog niet voldoende toegesneden op deze doelgroep. In de verschillende sectoren van de hulpverlening (GGz, verslavingszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, justitie) weet men zich onvoldoende raad met deze problematiek. Bestaande methoden van diagnostiek en behandeling schieten vaak tekort omdat ze onvoldoende rekening houden met hun specifieke behoeften en kenmerken. Ook het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied staat nog in haar kinderschoenen. De laatste jaren zijn in ons land in verschillende sectoren initiatieven gestart met als doel de hulpverlening aan deze doelgroep te verbeteren.

Helaas lijkt het er op dat cliënten met LVB ook op jonge leeftijd beginnen met (problematisch) gebruik. In oriënterend onderzoek in het praktijkonderwijs komt men al veel rokende en drinkende LVB’ers tegen. Wat dat betreft zijn K&J behandelaren, voor zover het over behandelaren van cliënten met LVB gaat, ook zeker een doelgroep voor deze workshop. In de theorie en in het boek wordt er niet veel aparte aandacht aanbesteed, maar de principes blijven vergelijkbaar met die voor de benadering van volwassenen met LVB en verslaving. Binnen de casuïstiekbesprekingen tijdens deze cursus is er ook voldoende ruimte om casuïstiek van jongeren in te brengen.

Deze cursus is opgezet als een blended learning. Blended learning is een mengvorm van face-to-face onderwijs en online onderwijsactiviteiten.

Data:

10 oktober 2023
7 november 2023 (online)
21 november 2023

Accreditatie wordt aangevraagd bij: NIP K&J/NVO voorheen 20 punten Herregistratie | NIP K&J/NVO voorheen 10 punten Opleiding - behandeling | NIP K&J/NVO voorheen 7 punten Opleiding - diagnostiek | NIP K&J/NVO voorheen 20 punten Extra literatuurstudie | NIP K&J/NVO voorheen 3 punten Overige taken.


Locatie:
CCD Arnhem

Inschrijving niet meer mogelijk
BLENDED Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving
10 oktober 2023, 8:00 uur - 15:00 uur
BLENDED Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving
10 oktober 2023, 8:00 uur - 15:00 uur

Ben je lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid