Externe activiteit 01-11-2023 Openbaar

Behandelkader vroegsignalering en interventie voor adolescenten met persoonlijkheidsproblematiek

NIEUW! GIT-PD Jeugd: Behandelkader voor vroegsignalering en interventie voor adolescenten met persoonlijkheidsproblematiek

Inhoud

Persoonlijkheidsstoornissen komen vaak voor en hebben een grote impact op de psychische en lichamelijke gezondheid en het psychosociale functioneren. Ze beginnen zich typisch te manifesteren vanaf het begin van de puberteit. Aarzelingen bestaan in het veld om vroegtijdig de diagnose persoonlijkheidsstoornis te stellen en behandeling te richten op persoonlijkheidsproblematiek zelf. Toch zijn er toenemend aanwijzingen dat een vroege herkenning en behandeling cruciaal zijn voor de verdere prognose. Tijdens deze twee cursusdagen wordt de basiskennis rond vroege detectie en interventie gedeeld en worden basisvaardigheden en werkzame factoren binnen de GIT-PD Jeugd werkwijze getraind: hoe kan je screenen op aanwezige kenmerken van persoonlijkheidspathologie? Hoe bespreek je een diagnose? Wat zijn werkzame elementen in behandeling? Vanuit welke basishouding kan je met jongeren en ouders in gesprek gaan? Hoe hanteer je de therapeutische relatie? Hoe herstel je behandelbreuken? Op welke wijze hanteer je suïcidaliteit en crisis? Hoe kan je werken in de context van een jongere? En hoe kun je als team binnen de dynamiek van persoonlijkheidsproblematiek samenwerken? Deze vragen en dilemma’s worden geïllustreerd met casusmateriaal en filmpjes.

Onderwerpen

De lesdagen staan in het teken van het laatste wetenschappelijke inzicht ten aanzien van de vroeg signalering van persoonlijkheidsproblematiek en bewezen effectieve behandelmethodes. Aan de hand van een eigen casuïstiek wordt er geoefend met het herkennen / stellen en bespreken van de diagnostiek en opstellen van een behandelplan. Hierbij is specifiek aandacht voor het persoonsgericht behandelen, het opbouwen en werken vanuit een goede werkrelatie, handvatten bij emoties en crisis, aandacht voor werkzame elementen in therapeutische alliantie. Daarnaast specifieke aandacht voor het werken binnen de context,  het systeem en samenwerking binnen het team rondom jongeren met persoonlijkheidsproblematiek.

Data: 1 en 15 november 2023

Accreditatie wordt o.a. aangevraagd bij: NIP K&J/NVO.


Locatie:
CCD Arnhem

Inschrijving niet meer mogelijk
Behandelkader vroegsignalering en interventie voor adolescenten met persoonlijkheidsproblematiek
1 november 2023, 9:00 uur - 16:00 uur
Behandelkader voor vroegsignalering en interventie voor adolescenten met persoonlijkheidsproblematiek
1 november 2023, 9:00 uur - 16:00 uur

Ben je lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid