Externe activiteit 28-10-2021 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie Kind en Jeugd (CGT K&J) startdatum 28 oktober 2021

In de basisopleiding cognitieve gedragstherapie kind en jeugd leert u het toe passen van het cognitief gedragstherapeutisch proces specifiek bij kinderen, jeugdigen en hun systeem. U leert vanuit een getrapte benadering de basisprincipes en interventies zodat u, onder supervisie, eenvoudige cognitieve gedragstherapieën uit kunt voeren op een verantwoorde wijze.

Binnen de cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jeugdigen wordt tegenwoordig onderscheid gemaakt in een getrapte benadering, van oplossingsgerichte interventies, via protocollaire behandelingen naar geïndividualiseerde behandelingen. Binnen de huidige jeugdzorg levert cognitieve gedragstherapie de theorie en middelen om complexe problematiek uiteen te rafelen in meer hanteerbare deelproblemen. Hiermee kunnen samenhangende keuzes worden gemaakt om de behandeling vorm te geven voor de jeugdige en het systeem om de jeugdige heen. Waar mogelijk worden deze keuzes gestuurd op basis van evidence based interventies, waar nodig wordt een individueel behandelplan op maat gemaakt op basis van de onderliggende leertheoretische principes.

In de opleiding wordt u vertrouwd gemaakt met beide richtingen. U leert enerzijds de individuele theoretisch geïnspireerde zoekschema’s toepassen die bekend staan als functie- en betekenisanalyse en de cognitieve casusconceptualisatie. Daarnaast leert u hoe u de belangrijkste interventies en technieken doelgericht kunt inzetten en uitvoeren bij enkelvoudige problematiek. Ook leert u werken met de belangrijkste gestandaardiseerde behandelprotocollen voor jeugdigen en op specifieke klachten gerichte interventies binnen cognitieve gedragstherapie.


Locatie:
CCD Arnhem
Oude Oeverstraat 120, etage 3,
6811 JZ, Arnhem
Bekijk op kaart
Meer informatie:
Bekijk de website
Accreditatie:
NIP K&J/NVO: 100 punten herregistratie, 75 punten behandeling, 20 punten diagnostiek, 5 punten overige taken en 100 punten extra literatuurstudie

Inschrijving niet meer mogelijk
Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie Kind en Jeugd (CGT K&J) startdatum 28 oktober 2021
28 oktober 2021 - 28 oktober 2021, 7:30 uur - 14:30 uur , Arnhem
Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie Kind en Jeugd (CGT K&J)
28 oktober 2021, 7:30 uur - 14:30 uur , Arnhem

Bent u lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid